Ber Ekstremismekommisjonen sørge for åpenhet

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Foto: Schutterstock.

"Ekstremismekommisjonens oppdrag er viktig, og vi oppfatter at de rettslige rammene for arbeidet som foreslås av departementet i det store og det hele, er kloke. Våre merknader gjelder forslagene som berører kommisjonens saksbehandlingsregler", skriver Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Mediebedriftenes Landsforening i felles høringsnotat.

Vi mener det er svært viktig, som departementet legger opp til, at Ekstremismekommisjonen vil være underlagt reglene i offentleglova, forvaltningsloven og arkivloven. Dette vil blant annet stille relevante krav til kommisjonens åpenhetslinje.  Les høringsnotatet her