Ber om tilbakeføring av kutt til menneskerettigheter

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

I høringsuttalelse om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett ber MBL finanskomiteen om å tilbakeføre det foreslåtte kuttet på 136,2 mill. kr på posten for menneskerettigheter.

Kuttet vil få konsekvenser for områder som ytringsfrihet, arbeidstakerrettigheter, beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere og innsats for å fremme demokrati og rettsstat. MBL peker på at det er uklokt og kontraproduktivt å kutte kraftig i denne støtten nå. Det er nettopp når disse verdiene er under press, slik vi opplever med Russlands invasjon av Ukraina, totalitære tendenser i deler av Europa og demokrati under press i andre verdensdeler, at det er både nødvendig og viktig å styrke dette arbeidet.

MBL ber også om at regjeringen følger situasjonen for fri og uavhengig journalistikk i Ukraina og Russland nøye, og løpende vurderer å støtte tiltak som kan bedre situasjonen.

Les MBLs høringsinnspill