Enighet om ny hovedavtale med Norsk Journalistlag

Publisert

Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag har blitt enige om ny hovedavtale. Hovedavtalen omhandler de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet og inneholder bestemmelser om medbestemmelse, rettigheter og plikter og samhandling mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Avtalen forlenges med noen mindre endringer frem til 31. desember 2025. Blant annet tas det inn en bestemmelse i § 9-7 som minner partene på å drøfte ivaretakelsen av kildevernet ved behandlingen av personopplysninger om de ansatte og ved utforming, innføring og endring av kontrolltiltak.

 

Protokollen fra forhandlingene finner du her.