Høyt koronasykefravær og arbeidstid

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

Bedriftene anbefales å etablere beredskap for et mulig høyt sykefravær fremover. Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

I forbindelse med at myndighetene nå i stor grad slipper opp på smitteverntiltak, er en sannsynlig konsekvens at vi vil se et klart høyere sykefravær. Det meste vil forhåpentligvis kunne håndteres ved god planlegging, og vi anbefaler NHOs råd til medlemmene.

Avhengig av hvor høyt fraværet blir, kan virksomheter få utfordringer mht å drifte som normalt med gjeldende arbeidstidsbestemmelser. Denne problemstillingen var oppe også ved utbruddet av pandemien i mars 2020 uten at det ble innført noen særregler for å håndtere slike pandemirelaterte utfordringer. Løsningen da var å benytte det mulighetsrom som ligger i lovgivningen og tariffavtalene. (f.eks. utvidet bruk av overtid etter avtale med tillitsvalgte, gjennomsnittsberegning/utvidet etter avtale, endring i arbeidsplaner, avtale om unntak fra hviletid og om søndagsarbeid.)

NHOs råd til bedrifter for å håndtere et høyt sykefravær

Trenger dere bistand, ta kontakt med Juridisk avdeling i MBL, og særlig dersom dere får utfordringer som ikke lar seg håndtere innen regelverket eller dersom man har søkt og ikke fått til løsninger med de tillitsvalgte.