Kneblingen av mediene må stoppe

Publisert

Foto: NTB/AP Photo/Dmytro Kumaka/Medier24.

De norske presseorganisasjonene fordømmer knebling av frie medier og angrep mot journalister og uavhengig presse i forbindelse med Russlands krigføring i Ukraina.

En uke har gått siden vi våknet opp til nyhetene om den brutale krigen på det europeiske kontinentet. Øyenvitneskildringene fra krigsområdene - både dokumentert av og formidlet i de frie mediene viser hvor viktig det er med uavhengig journalistikk i krigstider.

Vi har også vært vitne til utallige forsøk på å kneble, blokkere og begrense frie, uavhengige medier fra å rapportere om det som skjer i Ukraina og Russland, noe vi fordømmer på det sterkeste. Pressefriheten har vært på sterk tilbakegang i Russland i mange år. I 2021 ble landet rangert som nummer 150 av 180 i Reportere uten grensers pressefrihetsindeks. Nå er situasjon langt mer prekær. Uavhengige medier behandles som potensielle fiender av staten.

Det russiske medietilsynet Roskomnadzor gikk torsdag i forrige uke ut med en «påminnelse» til landets medier om konsekvensene det får å spre «bevisst falsk informasjon». Statlige medier følger direktivet nøye, og omtaler invasjonen av Ukraina som en «spesialoperasjon» og ikke som en krig, et angrep eller en invasjon. Den russiske dumaen er i ferd med å vedta en lov som kan gi journalister inntil 15 år i fengsel for å publisere informasjon om Russlands invasjon av Ukraina. Situasjonen er kritisk.

Norge har i flere år ligget øverst på pressefrihetsindeksen. Vi har et særlig ansvar for å støtte opp om våre kolleger og fordømme de brutale angrepene vi har sett på pressefriheten de siste dagene. På vegne av norske journalister, redaktører og mediehus vil vi uttrykke vår støtte og solidaritet med våre kolleger i Ukraina og Russland. Dette er tiden for å støtte både de få uavhengige mediene i Russland, og ikke minst alle journalistene som jobber med livet som innsats i Ukraina. De norske presseorganisasjonene står samlet om protest mot knebling av journalistikken.

Et hvert sivilisert samfunn trenger en fri og uavhengig presse, akkurat som en fri presse trenger et fritt samfunn. Selv makthaverne i Kreml trenger å vite hva som foregår i sitt eget land.

Sensur eller utestengelse av frie medier kan aldri være løsningen.

Så er spørsmålet: Kan vi gjøre mer slik situasjonen er nå? Vi undersøker alle hva som kan være praktisk mulig. For øyeblikket er det vanskelig å få fram både penger og andre bidrag. Derfor velger vi enn så lenge å hovedsakelig kanalisere støtte - både praktisk og økonomisk bistand - gjennom våre respektive internasjonale presseorgansiasjoner. Det gjelder i hovedsak IPI (International Press Institute), EFJ (European Federation of Journalists) og WAN-IFRA (World Association of News Publishers).

Norsk Journalistlag har flere sikkerhetsprosjekter for Ukraina gående gjennom EFJ, og det er mulig å bidra direkte til dette. De har også gitt råd til journalister som jobber i Ukraina. Norsk Redaktørforening har tatt initiativ til å koordinere kontakt mellom redaksjoner med journalister som er i Ukraina eller er tett på krigsområdene. MBL har sammen med de nordiske utgiverorganisasjonene startet en aksjon med mål om å kunne gi direkte støtte til Ukrainas frie presse. Målet er å sikre at ukrainske medier kan fortsette å gi nyheter til landets innbyggerne og resten av verden.

Vi ønsker også aktive innspill til hva mer vi kan gjøre. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har forslag og synspunkter.

Dag Idar Tryggestad, Norsk Journalistlag

Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening

Randi S. Øgrey, Mediebedriftenes Landsforening

Per Brikt Olsen, Fagpressen

Tomas Bruvik, Landslaget for lokalaviser

Pål Lomeland, Norsk Lokalradioforbund

Elin Floberghagen, Norsk Presseforbund

Oslo, 04.03.2022

 

In Ukrainian:

Журналістика в облозі

Норвезькі медіаорганізації засуджують придушення вільних медіа та напади на журналістів і незалежну пресу у зв'язку з війною Росії в Україні.

Минув тиждень, як ми прокинулися від новини про жорстоку війну на європейському континенті. Розповіді очевидців із зон бойових дій – як задокументовані, так і розповсюджені у вільних медіа – показують, наскільки важлива незалежна журналістика у воєнний час.

Ми також стали свідками незліченних спроб заткнути рот, заблокувати та обмежити вільні, незалежні медіа у висвітленні того, що відбувається в Україні та Росії, що ми рішуче засуджуємо. Свобода преси в Росії різко знижувалася протягом багатьох років. У 2021 році країна зайняла 150-е місце зі 180 в індексі свободи преси «Репортерів без кордонів». Зараз ситуація набагато складніша. Незалежні медіа розглядаються як потенційні вороги держави.

Російський медіарегулятор "Роскомнагляд" у четвер минулого тижня випустив "нагадування" ЗМІ країни про наслідки поширення "завідомо неправдивої інформації". Державні ЗМІ ретельно дотримуються директиви, називаючи вторгнення в Україну «спецоперацією», а не війною, нападом чи вторгненням. Російська Дума збирається ухвалити закон, який може дати журналістам до 15 років позбавлення волі за публікацію інформації про вторгнення Росії в Україну.

Попередження Роскомнагляду було спрямоване на ряд медіа, таких як «Новая газета», «Ехо Москви», «ІноСМІ», «Медіазона», «Нові часи», «Дождь», «Свободная преса», «Журналист» і «Леніздат». Деякі з них заблоковані, наприклад, «Дождь» і «Ехо Москви». Останній — це радіоканал, який був створений після розпаду Радянського Союзу і був символом нововіднайденої свободи слова. Зараз цей бізнес закрили через блокаду.

Протягом кількох років Норвегія серед лідерів в індексі свободи преси. Ми несемо особливу відповідальність за підтримку наших колег і засудження жорстоких нападів на свободу преси, які ми спостерігали останніми днями. Від імені норвезьких журналістів, редакторів та медіа-видавництв ми хочемо висловити нашу підтримку та солідарність з нашими колегами в Україні та Росії. Настав час підтримати як небагатьох незалежних ЗМІ в Росії, так і всіх журналістів, які працюють і живуть в Україні. Норвезькі прес-організації об'єдналися на знак протесту проти затикання рота журналістиці.

Кожне цивілізоване суспільство потребує вільної та незалежної преси, як вільна преса потребує вільного суспільства. Навіть ті, хто при владі в Кремлі, повинні знати, що відбувається в їхній власній країні.

Цензура або виключення в будь-якій формі ніколи не можуть бути рішенням.

Чи можемо ми зробити більше за нинішньої ситуації? Ми всі досліджуємо те, що може бути практично можливим. Наразі важко зібрати як гроші, так і інші внески. Тому на даний момент ми вирішили в основному спрямовувати підтримку – як практичну, так і фінансову – через наші відповідні міжнародні організації преси. В основному це стосується IPI (Міжнародний інститут преси), EFJ (Європейська федерація журналістів) і WAN-IFRA (Всесвітня асоціація видавців новин).

Norsk Journalistlag має кілька проектів безпеки для України, які проходять через EFJ, і ви можете зробити свій внесок у це напряму. Вони також дали поради журналістам, які працюють в Україні. Norsk Redaktørforening виступила з ініціативою координувати контакти між редакціями з журналістами, які перебувають в Україні або поблизу зон бойових дій. MBL разом із видавничими організаціями скандинавських країн розпочали акцію з метою надати пряму підтримку українській вільній пресі. Мета полягає в тому, щоб українські ЗМІ могли продовжувати надавати новини громадянам України та решті світу.

Ми також хочемо активного внеску щодо того, що ще ми можемо зробити. Не соромтеся зв’язатися з будь-яким із нас, хто стоїть за зверненням, щоб надати інформацію.

Dag Idar Tryggestad, Norsk Journalistlag (Norwegian Union of Journalists)

Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening (Association of Norwegian Editors)

Randi S. Øgrey, Mediebedriftenes Landsforening (Norwegian Media Businesses' Association)

Per Brikt Olsen, Fagpressen (Norwegian Specialised Press Association)

Tomas Bruvik, Landslaget for lokalaviser (The National Association of Local Newspapers)

Pål Lomeland, Norsk Lokalradioforbund (The Norwegian Local Radio Association)

Elin Floberghagen, Norsk Presseforbund (The Norwegian Press Association)

 

In Russian:

Журналистика в осаде

Норвежские медиаорганизации осуждают давление на свободные медиа и нападения на журналистов и независимую прессу в связи с войной России в Украине.

Прошла неделя с тех пор, как мы проснулись от новостей о жестокой войне на европейском континенте. Свидетельства очевидцев из зон боевых действий, как задокументированные, так и распространенные в свободных медиа, показывают, насколько важна независимая журналистика в военное время.

Мы также были свидетелями бесчисленных попыток заткнуть рот, заблокировать и запретить свободным, независимым медиа освещать происходящее в Украине и России, что мы решительно осуждаем. Свобода прессы в России уже много лет находится в сильном упадке. В 2021 году страна заняла 150-е место из 180 в индексе свободы прессы организации «Репортеры без границ». Сейчас ситуация куда более сложная. Независимые медиа рассматриваются как потенциальные враги государства.

Российский медиарегулятор Роскомнадзор в четверг на прошлой неделе выпустил «напоминание» СМИ страны о последствиях распространения «заведомо ложной информации». Государственные СМИ тщательно следуют директиве, называя вторжение в Украину «спецоперацией», а не войной, нападением или вторжением. Российская Дума собирается принять закон, который может дать журналистам до 15 лет лишения свободы за публикацию информации о вторжении России в Украину.

Предупреждение Роскомнадзора было адресовано ряду медиа, таким как «Новая газета», «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», «Новое время», «Дождь», «Свободная пресса», «Журналист» и «Лениздат». Некоторые из них заблокированы, например, «Дождь» и «Эхо Москвы». Последний — это радиоканал, созданный после распада Советского Союза и ставший символом вновь обретенной свободы слова. Сейчас этот бизнес закрыли из-за блокады.

В течение нескольких лет Норвегия была на вершине индекса свободы прессы. Мы несем особую ответственность за поддержку наших коллег и осуждение жестоких нападений на свободу прессы, которые мы наблюдаем в последние дни. От имени норвежских журналистов, редакторов и медиа-издательств мы хотели бы выразить нашу поддержку и солидарность с нашими коллегами в Украине и России. Настало время поддержать как немногочисленные независимые СМИ в России, так и, что немаловажно, всех журналистов, которые трудятся и живут в Украине. Организации норвежской прессы объединились в протесте против затыкания рта журналистам.

Каждому цивилизованному обществу нужна свободная и независимая пресса, как свободной прессе нужно свободное общество. Даже те, кто находится у власти в Кремле, должны знать, что происходит в их собственной стране.

Цензура или исключение в любой форме никогда не могут быть решением.

Можем ли мы сделать больше, как сейчас? Мы все исследуем то, что может быть практически возможным. На данный момент трудно собрать как деньги, так и другие взносы. Поэтому на данный момент мы решили в основном направлять поддержку - как практическую, так и финансовую помощь - через наши соответствующие международные организации прессы. В основном это относится к IPI (Международный институт прессы), EFJ (Европейская федерация журналистов) и WAN-IFRA (Всемирная ассоциация издателей новостей).

У Norsk Journalistlag есть несколько проектов по безопасности для Украины, которые проходят через EFJ, и можно внести в них непосредственный вклад. Они также давали советы журналистам, работающим в Украине. Norsk Redaktørforening выступили с инициативой по координации контактов редакций с журналистами, которые находятся в Украине или вблизи зон боевых действий. MBL совместно с издательскими организациями Северных стран начали акцию с целью оказания прямой поддержки свободной прессе в Украине. Цель состоит в том, чтобы украинские СМИ могли продолжать предоставлять новости гражданам Украины и остального мира.

Нам также нужен активный вклад в то, что еще мы можем сделать. Не стесняйтесь обращаться к любому из нас, кто стоит за обращением, с советами.

Dag Idar Tryggestad, Norsk Journalistlag (Norwegian Union of Journalists)

Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening (Association of Norwegian Editors)

Randi S. Øgrey, Mediebedriftenes Landsforening (Norwegian Media Businesses' Association)

Per Brikt Olsen, Fagpressen (Norwegian Specialised Press Association)

Tomas Bruvik, Landslaget for lokalaviser (The National Association of Local Newspapers)

Pål Lomeland, Norsk Lokalradioforbund (The Norwegian Local Radio Association)

Elin Floberghagen, Norsk Presseforbund (The Norwegian Press Association)

 

In English:

Journalism under siege

The Norwegian press organizations condemn the gagging of free media and attacks on journalists and the independent press in connection with Russia's war in Ukraine.

A week has passed since we woke up to the news of the brutal war on the European continent. Eyewitness accounts from the war zones - both documented by and disseminated in the free media - show how important independent journalism is in wartime.

We have also witnessed countless attempts to gag, block and restrict free, independent media from reporting on what is happening in Ukraine and Russia, which we strongly condemn. Freedom of the press has been in sharp decline in Russia for many years. In 2021, the country was ranked number 150 out of 180 in Reporters Without Borders' press freedom index. Now the situation is far more precarious. Independent media are treated as potential enemies of the state.

The Russian media regulator Roskomnadzor issued a "reminder" to the country's media on Thursday last week about the consequences of spreading "deliberately false information". State media follow the directive closely, referring to the invasion of Ukraine as a "special operation" and not as a war, an attack or an invasion. The Russian Duma is about to pass a law that could give journalists up to 15 years in prison for publishing information about Russia's invasion of Ukraine. 

The Roskomnadzor warning was directed at a number of media outlets, such as Novaya Gazeta, Ekho Moskvy, InoSMI, Mediazona, New Times, Dozhd, Svobodnaya Pressa, Journalist and Lenizdat. Several of them are blocked, such as Dozhd and Ekho Moskvy. The latter is the radio channel that was established after the collapse of the Soviet Union and was a symbol of the newfound freedom of expression. They have now closed down the business as a consequence of the blockade.

For several years Norway has been at the top of the press freedom index. We have a special responsibility to support our colleagues and condemn the brutal attacks we have seen on press freedom in recent days. On behalf of Norwegian journalists, editors and media houses, we would like to express our support and solidarity with our colleagues in Ukraine and Russia. This is the time to support both the few independent media in Russia, and not least all the journalists who work with life as an effort in Ukraine. The Norwegian press organizations are united in protest against the gagging of journalism.

Every civilized society needs a free and independent press, just as a free press needs a free society. Even those in power in the Kremlin need to know what is going on in their own country.

Censorship or exclusion of free media can never be the solution.

Can we do more as the situation is now? We all examine what can be practically possible. At the moment, it is difficult to raise both money and other contributions. Therefore, for the time being, we choose to mainly channel support - both practical and financial assistance - through our respective international press organizations. This mainly applies to IPI (International Press Institute), EFJ (European Federation of Journalists) and WAN-IFRA (World Association of News Publishers).

Norsk Journalistlag has several security projects for Ukraine going through EFJ, and it is possible to contribute directly to this. They have also given advice to journalists working in Ukraine. Norsk Redaktørforening has taken the initiative to coordinate contact between newsrooms with journalists who are in Ukraine or close to the war zones. MBL, together with the Nordic publishing organizations, has started an action with the aim of being able to provide direct support to Ukraine's free press. The goal is to ensure that Ukrainian media can continue to provide news to Ukrainian citizens and the rest of the world.

We also want active input on what more we can do. Feel free to contact any of us who are behind the appeal with input.

Dag Idar Tryggestad, Norsk Journalistlag (Norwegian Union of Journalists)

Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening (Association of Norwegian Editors)

Randi S. Øgrey, Mediebedriftenes Landsforening (Norwegian Media Businesses' Association)

Per Brikt Olsen, Fagpressen (Norwegian Specialised Press Association)

Tomas Bruvik, Landslaget for lokalaviser (The National Association of Local Newspapers)

Pål Lomeland, Norsk Lokalradioforbund (The Norwegian Local Radio Association)

Elin Floberghagen, Norsk Presseforbund (The Norwegian Press Association)