MBL i møte med utenriksministeren om UDs ytringsfrihetsstrategi

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Fra uformelt dialogmøte med utenriksminister Anniken Huitfeldt

-I tillegg til de mer generelle temaene i ytringsfrihetsstrategien ble også bransjens innsats for ukrainske medier tatt opp, sier mediepolitisk fagsjef Bjørn Wisted.

Sammen med NP, NJ, NR, Skup, IJ, Norsk PEN, Oslomet og Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) var MBL tirsdag 19. april invitert til et uformelt dialogmøte med utenriksminister Anniken Huitfeldt. Tema for møtet var Utenriksdepartementets strategi for ytringsfrihet i utenriks- og utviklingspolitikken. Huitfeldt ønsket innspill knyttet til temaene støtte til uavhengige medier, beskyttelse av journalister, regulering av globale tech-plattformer, samt eksport av den norske mediemodellen i videre arbeid med implementering av ytringsfrihetsstrategien.