MBL kurs: Hvordan kickstarte arbeidet med bærekraft?

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Å jobbe med bærekraft er helt avgjørende for alle virksomheter. Bedrifter møter nå økte forventninger både fra ansatte, kunder og myndigheter på dette området. Vi ønsker å bistå våre medlemmer med å igangsette og videreutvikle arbeidet knyttet til bærekraft, derfor inviterer vi medlemmer til bærekraftskurs. Det er mulig å delta på kurset både fysisk og digitalt.

Kurset gir en innføring i bærekraftsfeltet for mediebransjen og utforsker drivere og trender for den raske utviklingen vi opplever, og mediebransjens rolle. Det vil gis en introduksjon til relevante rammeverk, rapporteringsinitiativ, regulatoriske krav knyttet til bærekraft som mediebedriftene møter og vil møte, samt en innføring i klimaregnskap. I tillegg vil det bli satt av tid til å jobbe med caser og til inspirerende diskusjoner relevante for bransjen. Vårt mål er at kurset vil være en arena for kompetansedeling på tvers av mediebransjen, både for de som har begynt og de som ønsker å begynne bærekraftsarbeidet.

Praktisk informasjon:

Kurset arrangeres i samarbeid med bærekraftsbyrået Footprint som også har bistått med bærekraftfaglig veiledning under utarbeidelse av veilederen. Kurset gjennomføres både fysisk og digitalt, du velger selv hvilken dag og kursform som passer deg best.

Velg mellom:

Kurs på Pressens hus 26. oktober:

Tid: 09.30 – 15.30

Kostnad: 3000 NOK, + mva (dette inkluderer kursavgift og lunsj)

Eller

Digitalt på zoom 27. oktober

Tid: 09.30 – 15.30

Kostnad: 3000 NOK + mva

Bindene påmelding innen 19. oktober

Påmelding her

Dersom det er spørsmål knyttet til kurset, ta kontakt med Therese Korsmo Mjaaland: therese@mediebedriftene.no

Vi gleder oss til å se deg på kurs!