Mediene må gis prioritet i mobilnettet i kriser

Publisert

Foto: Schutterstock.

Prioritert tilgang til mobilnett i krise- eller beredskapssituasjoner må gis på grunn av den viktige samfunnsrolle som de redaktørstyrte mediene har. Det fremgår i en fersk høringsuttalelse til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fra Mediebedriftenes Landsforening.

MBL legger til grunn at de redaksjonelle mediene normalt vil bli ansett som "brukere med ansvar for særlig samfunnsviktige oppgaver" som kan ha behov for "bedre fremkommelighet i mobilnettet i krise- eller beredskapssituasjoner. Dette bør presiseres i forarbeidene til forskriften, slik at det ikke oppstår tvil i viktige situasjoner.

Behovet knytter seg særlig til mobile datatjenester (4G og 5G). MBL er positiv til at ordningen utvides til å omfatte rene data-abonnement og mener det er riktig å gjøre reguleringen mer teknologiuavhengig.

MBL har tidligere foreslått at mediemangfold inntas som en del av formålet i den nye ekomloven.

Se høringsuttalelsen