Milepæl for regulering av tech-giganter: Enighet i EU om Digital Services Act

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Dette vil gjøre Internett tryggere for brukerne, når ulovlig innhold i større grad enn i dag fjernes, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Lørdag ble det enighet i EUs trepartsforhandlinger om Digital Services Act (DSA). -Det er viktig og bra at man nå er enig om DSA. Sammen med Digital Markets Act vil disse reglene få stor positiv betydning for mediebransjen. Så må regjeringen sørge for at implementering av begge lovene i Norge skjer så raskt som mulig, sier adm.dir. Randi S. Øgrey.

Sammen med Digital Markets Act (DMA) er DSA EUs omfattende, nye regulering av de store tech-plattformene. DSA vil endre måten internett er regulert på. -Dette vil gjøre Internett tryggere for brukerne, når ulovlig innhold i større grad enn i dag fjernes. Det er viktig at man ikke har forsøkt å regulere «skadelig innhold», noe som ville åpnet for umulige avveininger, sier Øgrey.

-Vi hadde ønsket oss regler som beskytter innhold fra redaktørstyrte medier på de store plattformene, slik at redaksjonelt innhold ikke skal kunne fjernes basert på deres brukervilkår. Det er ikke tatt inn, men kompromisset om at plattformene skal ta hensyn til blant annet ytringsfrihet og pressefrihet når de anvender sine brukervilkår kom med, sier Øgrey.

Både DMA og DSA er forordninger, som skal implementeres i norsk lov etter EØS-avtalen uten substansielle endringer. Etter formell godkjenning i Parlamentet er det ventet at DMA og DSA trer i kraft i EU i høst. Selskapene som reguleres vil så få en periode på 15 måneder på å etterleve de nye reglene.