Nordiske medier med felles innsamlingsaksjon for å støtte Ukrainas frie presse

Publisert

MBL går sammen med de nordiske medieorganisasjonene for å gi direkte støtte til Ukrainas frie presse. Målrettede angrep på ukrainske medier og den massive russiske desinformasjonskampanjen, gjør at medieorganisasjonene nå inviterer nordiske medier til innsamlingsaksjon for ukrainske kollegaer. Aksjonen skal bidra til å sikre at ukrainske medier kan fortsette å gi nyheter og rapporter til de ukrainske innbyggerne og resten av verden.

Medieorganisasjonene vil samle inn og koordinere bidrag fra de nordiske lands mediebedrifter.

-I krig er sannheten det første offeret, og vi ser med all tydelighet hvordan det russiske informasjonsapparatet bedriver aktiv feilinformasjon. Propagandaen har voldsomme dimensjoner rettet mot både Ukraina og mot publikum i den vestlige verden. Det er helt avgjørende at det finnes en motvekt til feilinformasjonen fra frie, uavhengige medier som kan bringe troverdige nyheter om utviklingen, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Bak kampanjen står Danske Medier, Mediebedriftenes Landsforening, Tidningsutgivarna i Sverige og Finnmedia i Finland. Polske Gazeta Wyborcza Foundation vil også bidra i initiativet.

Organisasjonene skal samle inn og koordinere bidrag fra de nordiske landenes mediebedrifter og i konsultasjon med internasjonale partnere for å sikre at de når de rette mottakerne i Ukraina.

De nordiske medieorganisasjonene vil i samarbeid med andre internasjonale organisasjoner bli enige om hvordan støtten kan gjøre best nytte. Det kan være direkte økonomisk støtte til drift, men det kan også være til kjøp av utstyr som bærbare datamaskiner, satellitttelefoner og powerbanker for å gjøre redaksjonene i stand til å fortsette når de russiske angrepsstyrkene forventes å gå for informasjonsinfrastruktur som mobilmaster og strømforsyning.

Medier, som ønsker å bidra i dugnaden skal sende en mail til post@mediebedriftene.no med opplysninger om beløp og kontaktperson og vil deretter bli kontaktet.