Ny mediestøtteforskrift må underbygge innovasjon og digitalisering

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Vi støtter denne omleggingen, men det er helt nødvendig at endringene underbygger innovasjon og digitalisering og departementet må passe på at medier som er flinke med digitalisering ikke kommer dårlig ut, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

I forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier som er på høring, foreslår Kulturdepartementet å beholde hovedtrekkene i dagens forskrift, og tilpasse den bedre til digital nyhetsproduksjon og publisering for å sikre ordningens treffsikkerhet. Det legges også opp til en styrking av støtten til små lokale medier.

En sentral endring er forslaget om at brukerinntekter innføres som beregningskriterium for nummertomedier. Det vil bety at gjennomsnittlig abonnementspris vil ha stor betydning for støttenivå. Mediehus som lykkes godt med å digitalisere abonnementsmassen vil dermed kunne miste tilskudd når abonnementsprisen for digitale abonnement er lavere enn for komplettabonnement.

-Vi støtter denne omleggingen, men det er helt nødvendig at endringene underbygger innovasjon og digitalisering og departementet må passe på at medier som er flinke med digitalisering ikke kommer dårlig ut. Dessuten må ordningen tilføres friske midler når støtten til en gruppe øker, slik kulturministeren også har sagt, sier MBLs adm.dir. Randi S. Øgrey.

En annen konsekvens er at nummertomedier med høyt opplag, men lavere gjennomsnittpris enn andre mottakere i samme kategori, vil tape på omleggingen.

-Støtteberettigede medier er i ulike mediemarkeder, med spesifikke markedsforhold og konkurransesituasjoner. Dette må reflekteres i hvordan tilskuddskategorier settes sammen, og må være basert på en oppdatert, faktabasert analyse, sier Øgrey.

Les høringsuttalelsen her