Foto:

Nye regler om plikt til å merke retusjert reklame trer i kraft 1. juli

Nyhet, Reklame og annonsering

Publisert

Leder av MBLs juridiske avdeling Pernille A. Børset. Foto:

Stortinget har bestemt at retusjert eller på annen måte manipulert reklame skal merkes. Plikten til å merke reklamen inntrer der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, jf. ny bestemmelse markedsføringsloven § 2 andre ledd.

Det er annonsøren og den som utformer reklamen, som har plikt til å sørge for at reklamen blir merket.  -I høringsforslaget foreslo departementet at også den som formidler reklamen, skal pålegges ansvar for å merke, men det ble etter innspill fra mediebransjen frafalt, sier leder for MBLs juridiske avdeling Pernille A. Børset. Hun minner spesielt om medvirkningsansvaret i markedsføringslovens § 39, 3. ledd. -Medvirkningsansvar betyr at redaktører og andre kan ha et ansvar for å endre eller fjerne lovstridige annonser som de blir oppmerksomme på, sier hun.

Retusjert reklame skal merkes med et standardisert merke. Det standardiserte merket skal utgjøre omtrent 7 prosent av reklameflaten, altså litt mindre enn en tiendedel av reklameflaten. Som hovedregel skal merket plasseres i reklameflatens øvre venstre hjørne. Merket kan lastes ned fra nettsiden til Forbrukertilsynet i hvit eller sort versjon. For merker og mer informasjon om regelendringene, se også Forbrukertilsynet om merking av retusjert reklame