Nye regler om plikt til å merke retusjert reklame trer i kraft 1. juli

Nyhet, Reklame og annonsering

Publisert

Leder av MBLs juridiske avdeling Pernille A. Børset.

Stortinget har bestemt at retusjert eller på annen måte manipulert reklame skal merkes. Plikten til å merke reklamen inntrer der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, jf. ny bestemmelse markedsføringsloven § 2 andre ledd.

Det er annonsøren og den som utformer reklamen, som har plikt til å sørge for at reklamen blir merket.  -I høringsforslaget foreslo departementet at også den som formidler reklamen, skal pålegges ansvar for å merke, men det ble etter innspill fra mediebransjen frafalt, sier leder for MBLs juridiske avdeling Pernille A. Børset. Hun minner spesielt om medvirkningsansvaret i markedsføringslovens § 39, 3. ledd. -Medvirkningsansvar betyr at redaktører og andre kan ha et ansvar for å endre eller fjerne lovstridige annonser som de blir oppmerksomme på, sier hun.

Retusjert reklame skal merkes med et standardisert merke. Det standardiserte merket skal utgjøre omtrent 7 prosent av reklameflaten, altså litt mindre enn en tiendedel av reklameflaten. Som hovedregel skal merket plasseres i reklameflatens øvre venstre hjørne. Merket kan lastes ned fra nettsiden til Forbrukertilsynet i hvit eller sort versjon. For merker og mer informasjon om regelendringene, se også Forbrukertilsynet om merking av retusjert reklame