Pressefriheten må vernes som best når den trues som mest

Publisert

–Denne situasjonen som er kommet så tett innpå oss som bor i Europa viser hvordan pressefriheten trues samtidig som det knapt har vært viktigere å jobbe aktiv for å bidra til pressefrihet, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey. Ill: Reportes Without Boarders.

For femte gang er Norge på toppen i rangeringen av verdens mest pressefrie land i pressefrihetsindeksen til Reporters Without Borders. Indeksen ble presentert på Pressefrihetens dag og viser svært store utfordringer internasjonalt mens våre naboland Danmark, Sverige og Finland følger på plassene rett etter Norge.

-Selv om vi unner oss å glede oss over plasseringen så vet vi at det forplikter. Svekkelse av demokratier og fremveksten av autoritære regimer kan bidra til å true den pressefriheten vi tar for gitt her hjemme, sier Randi S. Øgrey.

-Pressefrihet forutsetter at mediene har ressurser til å utøve rollen sin, et sentralt poeng med tanke på å opprettholde et sunt mediemangfold.

I år har vi et omfattende felles nordisk initiativ for å sikre bistand til en fri og uavhengig presse i forbindelse med krigen i Ukraina.  Så vel norske mediekonsern som svenske, danske og finske bidrar med millionsummer som fordeles likt mellom Ukraine Media Fund (Fundacja Gazety Wyborczej), og WAN-IFRA. Midlene går til lønnsmidler, utstyr og forsikring til hundretalls journalister, både journalister i Ukraina og russiske journalister i eksil og en god del midler går til medierelaterte selskaper internt i Ukraina. –Denne situasjonen som er kommet så tett innpå oss som bor i Europa viser hvordan pressefriheten trues samtidig som det knapt har vært viktigere å jobbe aktiv for å bidra til pressefrihet, sier Øgrey.

Reportere uten grenser måler pressefriheten basert på medias uavhengighet, kvaliteten på statlige rammevilkår og journalisters sikkerhet.

Pressefrihetsindeksen er basert på syv ulike kriterier:

  • mangfoldet av presse i landet,
  • medieuavhengighet,
  • hvor åpent samfunnet er generelt,
  • om lovverket fungerer undertrykkende eller restriktivt,
  • gjennomsiktighet,
  • infrastrukturen i produksjon,
  • vold og overgrep mot journalister.

Se pressefrihetsindeksen