RNB: 136,2 millioner til ytringsfrihet og demokrati er tilbake på UDs budsjett

Publisert

-Det er nettopp når disse verdiene er under press, slik vi opplever med Russlands invasjon av Ukraina, totalitære tendenser i deler av Europa og demokrati under press i andre verdensdeler, at det er både nødvendig og viktig å styrke dette arbeidet, sier Randi S. Øgrey.

MBL og en samlet bransje ba i mai finanskomiteen om å tilbakeføre regjeringens foreslåtte kutt på 136,2 mill. kr på posten for menneskerettigheter, og nå har Stortinget fulgt opp. -Det er viktig og gledelig at hele kuttet er tilbakeført i revidert statsbudsjett, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

MBLs høringsuttalelse

MBL pekte på at det ville være uklokt og kontraproduktivt å kutte kraftig i denne støtten nå. Kuttet ville fått konsekvenser for områder som ytringsfrihet, arbeidstakerrettigheter, beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere og innsats for å fremme demokrati og rettsstat. -Det er nettopp når disse verdiene er under press, slik vi opplever med Russlands invasjon av Ukraina, totalitære tendenser i deler av Europa og demokrati under press i andre verdensdeler, at det er både nødvendig og viktig å styrke dette arbeidet, sier Øgrey.