Svak konkurranse i bredbåndsmarkedet truer mediemangfoldet

Publisert

Foto: NTB/Simon Lessøe.

Markedsstrukturen i bredbåndsmarkedet er preget av få aktører, høye etableringsbarrierer og innelåsing av forbrukere. Et mindretall av forbrukere har reell mulighet til å velge mellom ulike bredbåndsleverandører, selv der det finnes teknisk dekning fra flere aktører, skriver MBL i en fersk høringsuttalelse.

Konkurranseproblemet består i at alle de store leverandørene av faste bredbåndstjenester – Altibox, Telia og Telenor – også tilbyr innholdstjenester som er koblet med bredbåndstjenesten. Selv om det er teknisk mulig å kjøpe bredbånd og innholdstjenester hver for seg, gjør kombinasjonen av koblingssalg, rabatter, avgifter og produktsammensetning at det er svært lite attraktivt for forbrukerne å kjøpe konkurrerende innholdstjenester, selv der dette er mulig.

De strukturelle problemene er knyttet til infrastrukturen som sådan, og ikke til aktørens markedsandel. Symmetrisk regulering bør derfor prioriteres som et alternativ til regulering gjennom sterk markedsstilling.

Les høringsuttalelsen