Valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre i MBL

Publisert

Øverst fra venstre: Katrine Strøm, Siv Juvik Tveitnes, Einar Hålien, Trond Sundnes og Dag Sørsdahl. Nederst fra venstre: Harald H. Rise, Marte Ingul, Pål Nedregotten, Sarah Willand og Per Magne Tveiten.

Nye vedtekter, besluttet på årsmøtet i 2021 innebærer at MBLs hovedstyre er redusert fra 12 til 10 faste medlemmer. Det er åtte personlige varamedlemmer. Nå foreligger valgkomiteens innstilling.

For styret foreslås følgende faste medlemmer basert på de som er på valg og hensyntatt endringer i vedtektene:

Siv Juvik Tveitnes - Schibsted, gjenvalg (2022-2024)

Einar Hålien - Schibsted, gjenvalg (2022-2024)

Harald H. Rise – Polaris Media, gjenvalg (2022-2024)

Marte Ingul – Amedia – NY (2022-2024)

Sarah Willand – TV2- NY (2022-2024)

Katrine Strøm – Hamar Arbeiderblad, NY (2022-2024)

Trond Sundnes – NHST Media Group, NY (2022-2024)

 

Styremedlemmer som ikke er på valg og hensyntatt endringer i vedtektene:

Pål Nedregotten – Amedia, ikke på valg (2021-2023)

Per Magne Tveiten – Mentor Medier, ikke på valg (2021-2023)

Dag Sørsdahl – Aller Media, ikke på valg (2021-2023)

Videre foreslås som Leder: Pål Nedregotten Nestleder: Siv Juvik Tveitnes

 

Som personlige varamedlemmer foreslås:

Laila Dahlen, Schibsted (NY) – vara for Siv Juvik Tveitnes og Einar Hålien (2022-2024)

Kristina F. Nilsen, Amedia (NY vara), vara for Pål Nedregotten og Marte Ingul (2021-2023)

Hege Veiseth, Polaris Media (NY) – vara for Harald H. Rise (2022-2024)

Randi Gustad, TV2 (NY) – vara for Sarah Willand (2022-2014)

Vebjørn Selbekk, Dagen (NY) – Vara for Per Magne Tveiten (2022-2024)

Nina Vesterby, Story House Egmont (på valg) – Vara for Dag Sørsdahl (2022-2024)

Terje Olsen, Mediesmio/Hordaland (ikke på valg) – Vara for Katrine Strøm (2021-2023)

Tina Mari Flem, NTB (NY) – Vara for Trond Sundnes (2022-2024)

Alle nye velges for en periode på to år. Personlige varamedlemmer sikrer representasjon ved forfall. 
I saksfremlegg om nye vedtekter i 2021 sto følgende: Det er ønskelig at varamedlemmer i
tillegg kan innkalles ved behov, for eksempel i saker der den bedrift eller gruppering
varamedlemmet representerer har en sentral interesse. Det foreslås derfor at Hovedstyret
kan gi retningslinjer for innkalling av varamedlemmer. 

Videre sto det også: Personlige varamedlemmer bør representere samme gruppering/interesse som det faste styremedlemmet, men ikke nødvendigvis samme bedrift/konsern.
Dersom et fast styremedlem i løpet av funksjonstiden ikke lenger oppfyller kravet til
valgbarhet, eller har langvarig fravær, kan medlemmer som vedkommende representerer be
om interimsvalg- eller suppleringsvalg, slik at representasjonen opprettholdes i perioden. 

Valgkomitéen har diskutert sammensetning basert på kompetanse og mangfold, samt bred representasjon i medlemsmassen. Det er særskilt pekt på at det er ønskelig med representasjon fra uavhengige, mindre mediehus i styret.

Valgkomitéen har bestått av:

Øyulf Hjertenes, Schibsted, Ingeborg Heldal, Aller Media, Pål Eskås, Amedia, Sarah Willand, TV2, Ola Stave, Hallingdølen, Christian Samuelsen, Klassekampen og Tove Nedreberg, Polaris Media (leder). Innstillingen fra valgkomitéen er enstemmig. Sarah Willand er fremmet av TV 2, som har rett på en plass etter vedtektene. Hun har ikke deltatt i diskusjon om eget kandidatur i valgkomitéen.