Vil ha økt tilgang til offentlige data

Publisert

Foto: Schutterstock.

NP, NR, NJ og MBL har nylig sendt felles høringssvar om gjennomføring av EU-direktiv om åpne data og viderebruk av informasjon i offentlig sektor i norsk rett. Norge bør være et foregangsland for åpenhet av offentlig data: "Det er viktig at direktivet gjennomføres på en måte som faktisk gir økt tilgang til offentlige data uten utilsiktede innstramminger, for eksempel med økt grad av betaling".

I forslaget indikeres at løsninger som går lenger enn minimumsreglene i stor grad utsettes i påvente av lovutvalget som skal se på ytterligere forbedringer på området.

Organisasjonene mener det er positivt at datasett med høy verdi som klar hovedregel skal gjøres tilgjengelig vederlagsfritt. Dette vil gjøre det enklere for mediene å lage nye tjenester for publikum, hvor enten datasettene tilgjengeliggjøres i seg selv, eller hvor de kombineres med andre data. Det kan også gjøre medienes researchmuligheter bedre enn i dag, ved at dataene lettere kan samles og systematiseres.

Les høringsuttalelsen her