Webinar om diskriminering 31. mai

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

NHO inviterer til gratis medlemswebinar om diskriminering av gravide og arbeidstakere i foreldrepermisjon 31. mai kl. 10.00-11.00.

Vi får besøk av Rannveig Sørskaar og Ann-Helen Rykkje Hopland, begge seniorrådgivere hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. Vi vil få høre om forekomsten av diskriminering mot gravide og ansatte i foreldrepermisjon, deres rettigheter og ulike situasjoner i arbeidsforholdet hvor arbeidsgiver på være obs på at diskriminering kan forekomme. Temaet vil også bli sett i sammenheng med arbeidsgivers plikter i likestillings- og diskrimineringslovens §26: Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

Velkommen til webinar! 
Påmeldingslink