Dialogmøte mellom mediebransjen og tech-gigantene hos kulturministeren

Publisert

Presseorganisasjonene i møte med tech-gigantene hos kulturministeren.

Tech-gigantene Meta, Google, Tiktok og Microsoft møtte representanter for de redaktørstyrte mediene til dialogmøte hos kulturminister Anette Trettebergstuen i dag. Medierepresentantene presenterte blant annet tall som viste at Meta har nedprioritert nyheter, og kulturministeren uttrykte skepsis til denne utviklingen.

Elin Floberghagen (NP), Gard Steiro (VG), Marte Ingul (Amedia), Pål Nedregotten (NRK), Einar Hålien (Schibsted) og Randi S. Øgrey (MBL) presenterte bransjens bekymringer knyttet til plattformenes behandling av nyhetsinnhold.

- Vi har tydelige tall på at Meta nedprioriterer innhold fra våre lokalaviser. Det er en problemstilling som er ganske uakseptabel når vi utfordrer de på om de skjønner hvilken rolle de har i det nordiske samfunnet, sier MBLs adm.dir. Randi S. Øgrey til Kampanje.

Trettebergstuen er tydelig på at utviklingen går utover demokratiet.

– Vi vet at mange, spesielt unge, bruker disse plattformene som informasjonskilde. Når det blir mindre nyheter og mer av alt mulig annet som ikke er kvalitetssikret, er det et demokratisk problem, sier hun til M24.

Samlet mediebransje

De globale tech-plattformene er blitt en nødvendig digital infrastruktur. De har en viktig posisjon som distribusjonskanaler for norsk journalistikk, og er slik en viktig kilde til nyheter for mange – særlig unge. Medieorganisasjonene understreker behovet for en utøvelse av plattformenes distribusjonsmakt som tar utgangspunkt i medienes samfunnsrolle. I mai i år leverte mediebransjen seks krav til teknologigantene hvor dette utdypes, under et møte med kulturministeren.

Andre dialogmøtet

Dette var det andre dialogmøtet mellom partene, det første møtet fant sted 22. mars 2022. Kulturministeren avsluttet dagens møte med å love å innkalle til nytt møte, og oppfordret til videre dialog.

Inviterte deltakere

Abelia
Amedia
Google
Mediebedriftenes Landsforening
Medietilsynet
Meta
Microsoft
Nordisk journalistforbund 
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
NRK
Schibsted
Tidningsutgivarna
TikTok
TV 2