Engasjert skoleungdom besøker Amedia

Publisert

Journalist Stig Kolstad fra Avisa Oslo står på scenen foran tredjeklasse elever fra Lillestrøm videregående skole og F 21. Øverst til høyre Marie Sundling (ansvarlig Employer Branding og HR Partner i Amedia) og Veslemøy Rysstad fra MBLs Mediekompasset.

– For Amedia er det viktig å vise frem hvilke muligheter som foreligger i konsernet, sier Marie Sundling, som er ansvarlig Employer Branding og HR Partner i Amedia. Nå samarbeider MBLs Mediekompasset og Amedia om å invitere inn elever fra "medier og kommunikasjon-linjen" fra ulike videregående skoler til fagdag.

– Det er journalistikk som er vår forretningside, men i tillegg er det mange spennende karrieremuligheter innen markedsføring, salg, IT/Utvikling, strategi og forretningsutvikling. Amedia er også et veldig godt sted å jobbe, sier hun og understreker at det er bekreftet ved at Amedia både er sertifisert som Great Place To Work, og i flere år er kåret som en av Norges mest attraktive arbeidsplasser, både blant studenter og yrkesaktive. - Hos oss får du jobbe med et viktig samfunnsoppdrag, oppleve frihet og et sterkt samspill. Dette er det viktig for oss å formidle, og skolebesøk er derfor viktige tiltak i vår langsiktige rekrutteringsstrategi, sier Sundling.

– Både elever og lærere gir tilbakemelding om at det er moro å komme på "innsiden" av et mediehus, og vi har mottatt takkemail fra lærere etter besøket, som blant annet sier at flere av elevene gir utrykk for at de nå har fått lyst til å jobbe som journalister, sier prosjektleder for Mediekompasset Veslemøy Rysstad.

Elevene har også vært svært aktive under besøk hos Amedia og stilt masse spørsmål til både journalister og utviklere. – I tillegg til at de lærer mye om journalistikk, så funker det også bra når de som ønsker velkommen og leder fagdagen er trainees og er nært de voksne tenåringene i alder, sier Rysstad.

I desember er det ny fagdag og besøksrunde. – Vi setter stor pris på samarbeidet med Mediekompasset og ser frem til neste fagdag i Amedia der vi får besøk av over 100 elever fra ulike skoler, sier Sundling.