Ferske høringer fra MBL

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Foto: Schutterstock.

MBL har nylig levert høringsuttalelse til Kulturdepartementet om gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet mv. og høringsnotat til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite om endring i Postloven.