Forslaget fra skatteutvalgets flertall om å fjerne mva-fritaket – vil få store negative konsekvenser for mediemangfoldet

Publisert

Fra mediebransjen innledet både TV 2-sjef Olav Sandnes, ansvarlig redaktør i Vårt Land Bjørn Kristoffer Bore, Klassekampens ansvarlige redaktør Mari Skurdal og konsernredaktør i Schibsted Norge Einar Hålien.

Denne advarselen var en gjenganger under et seminar i regi av NHH og SNF i samarbeid med BA-HR, som en del av forskningsprosjektet «Media competition and media policy». Fra mediebransjen innledet både TV 2-sjef Olav Sandnes, Klassekampens ansvarlige redaktør Mari Skurdal, konsernredaktør i Schibsted Norge Einar Hålien og ansvarlig redaktør i Vårt Land Bjørn Kristoffer Bore.

Fra Skatteutvalget innledet Jarle Møen på vegne av flertallet som vil avvikle fritaket og Bettina Banoun fra mindretallet som vil beholde dette. I tillegg holdt NHH-professor Øystein Foros innledning og senioradvokat i BA-HR Christian Jordal redegjøre for EU/EØS-regelverket.

En gjennomføring av forslaget om å innføre full moms på både elektroniske aviser og papiraviser vil innebære den kraftigste svekking av medienes rammevilkår i norsk historie, i en tid hvor redaktørstyrte medier er viktigere enn noensinne og konkurransen fra globale teknologigiganter om folks tid og penger tiltar. Nyheter og samfunnsdebatt kan ikke behandles som en hvilken som helst vare og forslaget bryter med en lang tradisjon i Norge om å ikke skattlegge det frie ord, med fritak for avisene så lenge vi har hatt moms, og før det omsetningsavgift, nettopp for å sikre medienes viktige samfunnsrolle.

Norsk mediepolitikk, hvor mva-fritaket står helt sentralt, er svært vellykket, og har sikret at vi har et stort mediemangfold og stor oppslutning om mediene i befolkningen, med høy bruk, høy tillit og høy grad av digitalisering. Momsfritak for nyhetsmedier er det viktigste mediepolitiske virkemiddelet for å stimulere til konsum og produksjon av nyheter og redigert samfunnsdebatt. De redaktørstyrte mediene er, som regjeringen selv har sagt, viktigere enn kanskje noensinne. Dette forslaget vil få store negative konsekvenser for det unike mediemangfoldet vi har i Norge og da må svaret være å avvise utvalgets forslag.

Andre forskere har også deltatt i debatten på andre flater. NHH-forsker Tellef Solbakk Raabe deltok ikke på seminaret, men har kommentert Skatteutvalget i Journalisten: Skatteutvalgets grunnlag er mangelfullt

Se også Schibsteds konsernredaktør Einar Håliens kronikk i M24: Modell-kollaps i skatteutvalget