Lokalavisen er politikernes førstevalg

Publisert

Svarene i spørreundersøkelsen viser at det er stor enighet blant folkevalgte om viktigheten av lokalavisens rolle i samfunnet.

Lokalavisen scorer høyest blant lokalpolitikere for å holde seg oppdatert om det som skjer, og politikerne sier også at lokalavisen er innbyggernes viktigste kilde til informasjon. Dette fremgår av en fersk spørreundersøkelse blant lokalpolitikere og fylkestingspolitikere utført av Norgesbarometeret på oppdrag fra Mediebedriftenes Landsforening.

82 % prosent av de folkevalgte mener at lokalavisen er viktig eller svært viktig for at innbyggerne skal holde seg oppdatert om lokalpolitikk.

På en skala fra 1-5 mener politikerne at lokalavisen på nett er den viktigste kanalen for å holde seg orientert om det som skjer i kommunen med et høyt snitt på 4,3. Også regionsavisen på nett og sosiale medier oppleves som viktige med et snitt på 3,7.

I følge lokalpolitikerne har lokalavisen på nett og papir best dekning av kommunevalget og får poengskala på 3,8 og 3,6 mens sosiale medier ender på 3,2.

Når det gjelder kommunikasjon med innbyggerne oppleves lokalavisen på nett (4,1) og sosiale medier (4,0) som de viktigste kanalene. Men også lokalavisen på papir er rangert høyt (3,8) og alle ovennevnte kanalene har hatt vekst helt siden 2014. Økningen er forholdsmessig lik for redaktørstyrte medier og sosiale medier.

Det er ubetydelige forskjeller når man ser på blokkene på borgerlig og rødgrønn side. Dette tyder på at det blant de folkevalgte er stor enighet om viktigheten av lokalavisens rolle i samfunnet.

- Undersøkelsen understreker hvor mye lokalavisen betyr for beslutningsprosesser i lokalsamfunn. Vi er heldige i Norge som har et stort mangfold av lokalaviser – ikke minst fordi det legger til rette for en bred offentlig samtale der folk har hverdagen sin, sier adm.dir. Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening.

Velgerne foretrekker lokalavisen

I det årlige Tillitsbarometeret som gjennomføres blant befolkningen av Respons Analyse på vegne av Arendalsuka, fremgikk det i høst at norske medier er den kanalen som velgerne vil bruke mest for å få fram egne synspunkter. Her havner sosiale medier på 47 % prosent mens norske medier scorer 68 %.