MBLs forhandlingsutvalg ved hovedoppgjøret 2024

Publisert

MBLs forhandlingsledere fra venstre: Pernille Børset, Therese Korsmo Mjaaland og Øystein Takle Lindholm.

Forhandlingsdelegasjonene til årets tariffoppgjør er klare for MBLs fem tariffområder.

Journalistavtalene med NJ

Pernille Børset, MBL (forhandlingsleder)

Petter Høiseth, Amedia

Hanne Haugsgjerd, Aller Media

Lene Eltvik Vindfjell, TV 2

Lillian Holden, Hallingdølen

Siv Juvik Tveitnes, Schibsted

Harald H. Rise, Polaris Media

Fra administrasjonen:

Geir Engen, MBL

Therese Mjaaland, MBL

Randi Øgrey, MBL

Arne Lothe, MBL

Overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier med Fellesforbundet

Therese Mjaaland, MBL(Forhandlingsleder)

Sissel Tjønum Bruun, Schibsted

Audun Solberg, VG 

Ole Rayner Dietel, Amedia 

Morten Kringler, Amedia 

Oddvar Ustad, Polaris 

Fra administrasjonen:

Geir Engen, MBL 

Øystein T. Lindholm, MBL 

Avisbudavtalen med Fellesforbundet

Pernille Børset, MBL (forhandlingsleder) 

Arild Løkken, Schibsted Distribusjon 

Ingar Tøien Merli, Amedia Distribusjon

Haakon Onstad, Polaris Distribusjon

Fra administrasjonen:

Geir Engen, MBL

Therese Mjaaland, MBL

Presse- og medieoverenskomsten med Parat Media

Therese Mjaaland, MBL (forhandlingsleder)

Jill Molland, Story House Egmont

Andreas Arnseth, VG 

Rune Hjeldnes, Polaris Media ASA 

Lars Lager Espevalen, Amedia

Fra administrasjonen:

Geir Engen, MBL

Arne Lothe, MBL

Medieoverenskomsten med Handel og Kontor 

Øystein T. Lindholm, MBL (forhandlingsleder)

Harald Fougner, Klassekampen

Lars Lager Espevalen, Amedia 

Yvonne Cyren, Amedia

Fra administrasjonen:

Geir Engen, MBL

Pressekontakt: Veslemøy Rysstad, MBL