Møte i finansdepartementet

Publisert

TV2-sjef Olav Sandnes, Amedia-sjef Anders Opdahl og MBLs Randi S. Øgrey på vei inn i møte med finansdepartementet.

TV2-sjef Olav Sandnes, Amedia-sjef Anders Opdahl og MBLs Randi S. Øgrey var i møte med statssekretær Erlend Grimstad (SP) i Finansdepartementet sist fredag. Temaet var den overraskende fjerningen av momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester som ikke anses som aviser i årets statsbudsjett.

MBL understreket at dette vil styrke de globale tek-gigantene på bekostning av de redaktørstyrte norske mediene og har store konsekvenser for flere mediehus og for medienes samfunnsrolle fremover, nettopp fordi lyd og levende bilder foretrekkes og benyttes av stadig flere og særlig de yngre. Stortinget har vært tydelig på at de negative effektene ikke er ønsket og har bedt regjeringen følge dette opp. MBL ba regjeringen gjeninnføre fritaket, men presisert slik at man også løser de utilsiktede konsekvensene av fritaket knyttet til TV-distributører som regjeringen har begrunnet avviklingen med.