Nye regler for verneombudsordning og arbeidsmiljøutvalg

Publisert

MBLs advokatfullmektig Arne Lothe. Foto: Caroline Roka.

Fra 1. januar 2024 trer det i kraft nye regler om hvilke bedrifter som skal ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU). Det betyr at alle virksomheter som omfattes av endringene, må få på plass verneombudsordning/AMU før 1. januar. Hvis dette gjelder din bedrift, kan det være fornuftig å innføre endringene allerede nå.

Av advokatfullmektig: Arne Lothe

Endringer i verneombudsordningen 
Hvem må ha verneombud? 
Tidligere har det vært krav om at bedrifter med 10 eller flere ansatte har verneombud. Fra 01.01.2024 endres denne grensen til fem ansatte. For virksomheter med færre enn fem ansatte vil det være mulig å avtale at det ikke skal etableres verneombudsordning.  

Innleide og oppdragstakere 
Verneombudets oppgaver vil fra 01.01.2024 omfatte innleide arbeidstakere og oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten.  

For at verneombudet skal ha ansvaret for selvstendige oppdragstakere, må det foreligge en tilknytning mellom oppdragstaker og arbeidsmiljøet i virksomheten. Rene oppdragsavtaler som gjennomføres uten at det er særlig samhandling med oppdragsgivers virksomhet vil ikke omfattes.   

Psykososialt arbeidsmiljø 
Det vil i arbeidsmiljøloven § 6-2 bli lagt til en presisering om at verneombudet skal påse at det psykososiale arbeidsmiljøet ivaretas. Dette følger allerede av gjeldende rett og er derfor ikke en materiell endring.  

Endringer i hvilke bedrifter som må opprette arbeidsmiljøutvalg 
I dag skal alle bedrifter med mer enn 50 ansatte ha AMU. Hvis en av partene krever det, skal også virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte ha AMU. Fra 01.01.2024 er det krav om at alle virksomheter med mer enn 30 ansatte har arbeidsmiljøutvalg. Virksomheter med mellom 10 og 30 ansatte skal ha AMU hvis en av partene krever det.