Siste frist for å søke mentorprogrammet er 17. november

Publisert

24. januar 2024 starter vi fjerde kull av mentorprogrammet. Nå er det siste mulighet til å søke om plass. Programmet tar inn 15 deltakere. De som søker, må i dag ha en lederjobb i mediebransjen og har ambisjoner om faglig utvikling og mer ansvar. Mentorprogrammet er nå et tilbud for alle. I kull 4 åpner vi for at menn også kan søke om opptak, og vi oppfordrer spesielt kandidater med flerkulturell kompetanse om å søke.

Mentorprogrammet ble startet i 2018 og har vært et femårig prosjekt. Så langt har totalt 104 mentorer og adepter deltatt i de tre kullene programmet har hatt. Mediebransjen står samlet bak programmet og tar et felles ansvar for å sette kjønnsbalanse på agendaen, og videreutvikle talenter for fremtiden. Mentorprogrammet identifiserer fremtidens toppledere. Nå fortsetter samarbeidsprosjektet og det åpnes opp for kull fire som skal gå gjennom hele 2024.

Programmet vil følge samme mal med gode erfaringer fra tidligere kull.  Den faglige partneren vil være  Elisabeth Østrem fra Vissa AS. Alle samlinger holdes på Pressens hus. Det planlegges fire fellessamlinger i løpet av programmet. Oppstart for kull fire blir i januar 2024.

Viktige datoer

Du som søker må forplikte deg til samlinger på disse datoene, sjekk derfor kalenderen før du søker om du har anledning til å delta på samlingene.

  • Første samling 24. januar 2024
  • Andre samling - 3. april. 2024
  • Tredje samling - 28. august 2024
  • Avslutningssamling - 28. november 2024

 

Frist for å søke er 17.11.23 For å søke, bruk dette søknadsskjemaet. Legg ved CV eller send den på epost til trine@mediebedriftene.no  

For mer informasjon kontakt Trine Ohrberg, MBL tlf 920 621 96 eller Jannicke Kjeilen Dyrøy, Medienettverket, tlf 918 25 500