Storsatsing på lokalvalget i skolen

Publisert

Mediekompasset (Mediebedriftenes Landsforening) satser stort på å nå de unge i forbindelse med høstens lokalvalg. Alle skoler får tilgang til en ny oppdatert valgressurs. Med produsenten TV 2 Skole på laget, er det produsert videoer, fagtekster og oppgaver på nettsiden www.dittvalg2023.no. Undervisningsoppleggene er tilpasset mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole og vil fortløpende bli oppdatert med dagsaktuelle nyheter. I tillegg blir det direktesendte skoledebatter.

Unge mediebrukere

- Mediebransjen er opptatt av å nå frem til og engasjere unge mediebrukere. Med denne satsningen legger vi til rette for at barn og unge får tilgang til medieinnhold om lokalvalget, laget i en kontekst tilpasset dem. De vil samtidig få kunnskap om demokrati, ytringsfrihet, kildekritikk og god journalistikk, alt sentralt i skolens kompetanseplaner. Nå er det viktigere enn noen gang at barn og unge blir gode på å skille mellom fakta og fabrikkert informasjon, sier adm.dir. i MBL Randi S. Øgrey.

Omfattende gratistilbud

Ressursen vil bli løpende oppdatert med saker om politikk fra mediene.

- Vi har lang tradisjon med å tilby gratis undervisningsopplegg på vegne av mediebransjen i forbindelse med valgene i Norge. Læringsressursen er de siste årene blitt mer omfattende og blir godt brukt. Ved forrige Stortingsvalg ble enkelte korte videoer sett i mer enn tusen timer. Det er inspirerende og tilsier at de fleste skolene har benyttet vårt undervisningsopplegg i timene.

Levende lokaldemokrati

- Vi ønsker å vise hvordan lokalpolitikken fungerer og hvordan man kan få gjennomslag for sine meninger. Derfor har vi utvidet med ressurser om argumentasjon og debatteknikk. Sammen med lokalavisene ønsker vi også å bidra til at flere engasjerer seg i samfunnsspørsmål i lokalmiljøet. I tillegg håper vi å bidra til at unge blir engasjerte mediebrukere med en god porsjon kritisk sans, sier Øgrey.

Løpende oppdatert

Frem til etter valget vil Ditt valg 2023 bli løpende oppdatert med ferske videoer fra nyhetsbildet knyttet til årets kommune- og fylkestingsvalg. Fagtekstene er tilrettelagt for å fungere som et supplement til det politiske stoffet i lokalavisene og er utviklet for å treffe kompetansemål i samfunnsfag og norsk, men passer også til andre fag og tverrfaglig arbeid.

Undervisningsopplegget er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, noe som blant annet medvirker til at det i år blir direktesendte politiske debatter.