MBL møtte det offentlige postutvalget

Publisert

Mediepolitisk fagsjef Bjørn Wisted (innfelt).

Sist uke holdt MBL et innlegg om avisdistribusjon for det offentlige postutvalget. – Vårt hovedbudskap er at mediemangfold og en sterk offentlighet over hele landet er nødvendige forutsetninger for tilliten i samfunnet og et levende demokrati, sier mediepolitisk fagsjef Bjørn Wisted.

Postutvalget er satt ned for å komme med en anbefaling om hva som bør være norsk postpolitikk i årene fremover, og skal levere sin innstilling rundt årsskiftet. MBLs nestleder, konsernsjef Per Magne Tveiten (Mentor Medier), er utvalgsmedlem. Styremedlem Einar Hålien (Schibsted) og mediepolitisk fagsjef Bjørn Wisted representerte MBL i møtet.

- Vi fremhevet også hvordan mediene binder lokalsamfunn og folk sammen, samtidig som de holder privat og offentlig makt til ansvar, sier han. Mediene er en sentral del av demokratiets infrastruktur. I Norge har vi et rikt mediemangfold å ta vare på. - Vi pekte på at det er et felles ansvar å ta vare på redigerte mediers mulighet til å fylle og utvikle sin viktige samfunnsrolle gjennom gode, forutsigbare og fremtidsrettede rammebetingelser, slik at folk over hele landet har redigerte medier som speiler deres hverdag og ivaretar deres interesser. Da må vi sikre at brukere over hele landet har lik tilgang til medier, bl.a. gjennom å sikre distribusjon både fysisk og digitalt, sier Wisted.

Landslaget for lokalaviser (LLA) deltok sammen med MBL.