Medier må beskyttes i kriser

Publisert

Journalistisk virksomhet er særlig viktig i en krisesituasjon, og myndighetene må sikre at alle ledd i en redaksjon beskyttes mot inngrep som kan svekke medienes mulighet til å ivareta sitt samfunnsansvar, skriver presseorganisasjonene i felles høringssvar. Foto: Schutterstock.

Samfunnet trenger journalister når krisen inntreffer, derfor må redaksjoner beskyttes mot inngrep i arbeidsforhold.

I et felles høringssvar ber presseorganisasjonene regjeringen sikre at journalister og redaktører fortsatt kan være på jobb når krisen inntreffer.

Bakgrunnen er forslag til endringer i Sivilbeskyttelsesloven som lovfester at myndighetene kan gripe inn i arbeids- og tjenesteforhold for å sikre kritiske samfunnsfunksjoner i krise og krig. I høringssvaret skriver presseorganisasjonene at mediene har et særlig informasjonsansvar og kontrollansvar i krig og kriser. Hvis ansatte i redaksjoner blir tatt ut til sivil arbeidsplikt, risikerer vi at pressen ikke får gjort jobben sin i en situasjon der behovet for journalister er særlig stort.

– Det må presiseres tydelig i forarbeidene at journalistisk virksomhet er særlig viktig i en krisesituasjon, og at alle ledd i en redaksjon derfor må beskyttes mot inngrep som kan svekke medienes mulighet til å ivareta sitt samfunnsansvar, skriver presseorganisasjonene i høringssvaret.

Uttalelsen er skrevet av Norsk Presseforbund (NP), Norsk Redaktørforening (NR), Norsk Journalistlag (NJ), og Mediebedriftenes Landsforening (MBL), og dermed på vegne av en samlet mediebransje.