Nytt styre i Mediebedriftene Stor-Oslo

Publisert

Bildet fra venstre: Hilde Schjerve (Sol/Aller), Bjørn Kristoffer Bore (Vårt Land) Morten Andersen (Aftenposten) og Mads Yngve Storvik (Romerikes Blad).

Mediebedriftene Stor-Oslo avholdt årsmøte denne uka og har ny styresammensetning. Morten Andersen overtar ledertrøya etter Alexandra Beverfjord som trer ut av styret.

Styret i Mediebedriftene Stor-Oslo består av følgende fem medlemmer:

Mari Skurdal (Klassekampen)

Hilde Schjerve (Sol/Aller)

Bjørn Kristoffer Bore (Vårt Land)

Morten Andersen (Aftenposten)

Mads Yngve Storvik (Romerikes Blad).