Regjeringen innser at media må gis tilgang til opplysninger om reelle eierskap

Publisert

Presseforbundets generalsekretær Elin Floberghagen.

- Viktig og riktig at regjeringen er kommet frem til at mediene skal få tilgang til disse registerne, sier generalsekretæren i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen i en kommentar til forslaget om å endre lov om register over reelle rettighetshavere § 11 om tilgang til registrerte opplysninger.

Regjeringen foreslår at media, sivilsamfunnsorganisasjoner og høyere utdanningsinstitusjoner skal ha lovfestet tilgang til opplysningene i register for reelle rettighetshavere, i tillegg til offentlige myndigheter.

Presseorganisasjonene har flere ganger tatt til orde for full tilgang for alle. I en kronikk i DN tidligere i år påpekte organisasjonene at Vedum med det opprinnelige lovforslaget gikk i motsatt retning.  Nå har regjeringen snudd og vil sikre alle med legitim interesse full tilgang til registeret.