Sikrer avislevering over hele landet

Publisert

MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey og samferdselsminister Jon Ivar Nygård er enige om viktigheten av at abonnenter i distriktene har avisdistribusjon. Foto: Caroline Roka og Fredrik Nauman Felix Features.

- Distribusjon av aviser i hele landet er viktig for mediemangfoldet og for abonnenter i distriktene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en kommentar til at departementet nå har inngått nye distribusjonskontrakter.

Etter anbudskonkurranse innstiller Samferdselsdepartementet Posten Bring AS som leverandør av distribusjon på ukedager, og Aktiv Norgesdistribusjon AS som leverandør på kontraktene om distribusjon på lørdager.

- Det er bra at det er to kompetente aktører som er tiltenkt oppgaven. Det har vært en viktig sak for MBL å få på plass en løsning som sikrer at alle, uansett hvor man bor, får lik tilgang til avis levert hjem, sier adm.dir. Randi S. Øgrey.

Staten kjøper med dette distribusjon av aviser til alle adresser som ikke dekkes av et kommersielt avisbudnett. De nye kontraktene skal gjelde for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2025. Oppdragsgiver har i tillegg opsjon på ett års utvidelse av kontraktsperioden.

- Mediebransjen står i en omfattende digitalisering, samtidig som aviser på papir fortsatt er viktig for bransjen. For å sikre fleksibilitet, inngår vi derfor nå korte kontrakter med ett opsjonsår. Det vil også gi oss muligheten til å ta hensyn til Postutvalgets rapport når denne foreligger om et år. Den skal blant annet ta for seg ulike samfunnsmessige hensyn som ivaretas av distribusjonsnettverkene i postsektoren, sier Nygård i en pressemelding.