World Expression Forum: -Dette gleder jeg meg til

Publisert

Veslemøy Østrem er til daglig sjefredaktør i Altinget og har ledet programarbeidet til den store Lillehammerkonferansen World Expression Forum. Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget.

– I arbeidet med årets Wexfo har vi vært opptatt av å ta tak i flere av de virkelig vanskelige og aktuelle debattene – og dette blir to dager der vi både kan få ny kunnskap om ytringsfrihet og mediefrihet, men der vi også skal bryne oss med uenighet og diskutere løsninger. Det sier Veslemøy Østrem som har ledet programkomiteen i Wexfo to år på rad.

Krigen på Gaza blir tema i flere av sesjonene. – Jeg gleder meg til å høre både israelske Noam Shuster Eliassi som bruker satire som et viktig virkemiddel, og den unge palestinske teknologilederen Abeer AbuGhaith, som har bygget opp en virksomhet for å gi folk i regionen både en jobb og mulighet til å få en sterkere stemme. Dessuten får vi møte historikeren Meron Mendel og forskeren Saba-Nur Cheema, som har henholdsvis israelsk og palestinsk bakgrunn, men som bor i Tyskland, og kan fortelle hvordan debatten det siste året har spisset seg til.

Det er også verdt å ta turen til Lillehammer for å lytte til Charlie Hebdos sjefredaktør som fortsatt lever med trusler, og som i tillegg ser at flere trekker seg ut av mange av debattene han har ønsket å holde i gang i sitt virke, av frykt for reaksjoner.

Kunstig intelligens skal selvsagt snakkes om. – Vi har blant annet invitert Sam Gregory fra organisasjonen Witness. Han har tett dialog med teknologiselskapene for å påvirke dem til å ta hensyn til menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet når de nå for alvor går inn i området generativ KI. Hans perspektiv er at det alltid er de mest sårbare gruppene som også blir utsatt når ny teknologi kommer inn. Vi får også et intervju med EU-politikeren Svenja Hahn, som har ansvaret for å utforme reguleringer for kunstig intelligens, sier hun.

Verden skal gå til valgurnene i år, og flere av de kommende valgene vil være avgjørende for demokratiutviklingen det neste tiåret. Det blir tema for en av sesjonene.

– Jeg gleder meg til å få en fersk rapport fra USA, der vi har bedt jurist og kommentator Kim Wehle om å gi oss siste nytt. Hennes utgangspunkt er hvordan den grunnlovsfestede ytringsfriheten blir brukt som argument for både ytre høyre og ytre venstre.


Vi får også i år besøk av den prisvinnende gravejournalisten Christo Grozev som har bygget opp Bellingcat. Han har helt ferske prosjekter med seg, der han gjennomgår sine metoder for å avdekke propaganda i krig og kriser.

sannhetssøkende presse

– Vi mener at en faktabasert samtale styrker demokratiene. Når profiler som Irene Khan, som er FNs spesialrapportør for ytringsfrihet, skal peke på løsninger og veier videre, fremhever hun alltid den sannhetssøkende pressen. Derfor har vi også i år gitt plass til journalister og redaktører fra ulike deler av verden, blant annet fra Myanmar, Ukraina og Brasil.

World Expression Forum arrangeres 27. og 28. mai på Lillehammer