Populær avisuke

Nyhet, Mediekompasset

Publisert

658 lærere har vurdert årets nasjonale avisuke og 94 % sier de er godt fornøyd med undervisningsopplegget om de redaktørstyrte medienes rolle i samfunnet. De aller fleste benytter opplegget mellom 6-10 timer, og ca 10 prosent brukte mer enn 16 timer på journalistikk i klasserommet.

I år var det 62 000 elever på 1094 skoler som jobbet med aviser og journalistikk i uke 44. Bak dugnaden står MBL/Mediekompasset og 122 aviser. De fleste lærerne foretrekker å jobbe med papiravis i klasserommet, men en økende gruppe (56.6 %) ønsker i fremtiden å komplettere med digitalutgaven av lokalavisen og en riksavis ved siden av. Derfor utgjorde også bt.junior et nyttig supplement da de for første gang tilbød gratisabonnement til alle som deltok i nasjonal avisuke.

Undervisningsopplegget brukes i flere fag. 98 % bruker det i norsktimene, 66 % i samfunnsfag og noen bruker opplegget også i andre fag som for eksempel matte.

Trofast lærerkjerne

Over 60 % av de som deltok i nasjonal avisuke forteller at de også har brukte vårt heldigitale opplegg i forbindelse med Stortingsvalget.  -Dette er en høy svarprosent ettersom opplegget ikke var et tilbud for småtrinnet hvor en tredjedel av respondentene i undesøkelsen kom fra. Det sier noe om at vi har en lærerkjerne som tar samfunnsansvar når det gjelder å undervise om journalistikk og stimulere til engasjerte og kritiske mediebrukere. Dette sammen med de positive tilbakemeldingene på både nasjonal avisuke og dittvalg2017.no er svært inspirerende for oss når vi går i gang og skal videreutvikle tilbudet fra Mediekompasset, sier prosjektleder Veslemøy Rysstad.

Kun 16 % av skolene har hatt direkte kontakt med egen lokalavis under nasjonal avisuke, dette er på omtrent samme nivå som tidligere år.

Mediekompasset (tidligere Avis i skolen) har arrangert nasjonal avisuke i 20 år og er et tilbud til 4., 6. og 9. klassetrinn.

Foto: Anette Marcelle Hallquist/Ringerikes Blad