Resultater fra undersøkelse om seksuell trakassering i mediebransjen

Publisert

5741 personer har svart på undersøkelsen om seksuell trakassering i mediebransjen som ble sendt ut i november. Det er 51 prosent kvinner og 49 prosent menn som har svart på undersøkelsen. Resultatene viser at unge kvinner er mest utsatt for seksuell trakassering.

3 prosent av de som har svart på undersøkelsen, oppgir at de har opplevd å bli seksuelt trakassert de siste seks månedene. Dette utgjør 178 personer. Når ansatte og frilansere i mediebransjen blir spurt om de har blitt seksuelt trakassert i jobbsammenheng de siste seks månedene, svarer 5 prosent av kvinnene og 1 prosent av mennene ja. Av de 178 personene er 149 kvinner og 29 menn.


- Den siste tiden har vi fått mange personlige beretninger om seksuell trakassering, derfor er det viktig å se det store bildet og undersøke hvor utbredt dette er. Denne undersøkelsen kartlegger situasjonen i bransjen, og gir oss et godt bilde av utfordringene vi står overfor. Det er viktig å se slike hendelser, og å se på bedriftenes retningslinjer for håndtering av slike saker. Vi ønsker å ta ansvar for vår bransje og det gjør vi best ved å få fakta på bordet. Det handler om at vi skal ha en trygg arbeidsplass og ha et godt arbeidsmiljø. Det må være en nulltoleranse for trakassering, vi må ha god kjønnsbalanse i ledelsen og vi må skape et godt klima for varsling i mediehusene, sier Randi S. Øgrey adm. dir i MBL.

Medarbeidere opplever seksuell trakassering i noe større grad enn ledere. Redaksjonelt ansatte opplever dette i større grad enn ikke-redaksjonelt ansatte, og midlertidig ansatte opplever dette i større grad enn frilansere og fast ansatte. Personer med ansiennitet på 1-4 år oppgir at de bli mer seksuelt trakassert enn de med høyere og lavere fartstid i bransjen. 

Undersøkelsen stiller også spørsmål om opplevd uønsket atferd. Blant alle respondentene er det 17 prosent som oppgir å ha blitt utsatt for uønskede kommentarer om kropp/klesdrakt, livsstil eller annet seksuelt innhold minst 1 gang siste 6 måneder.  Til sammen 9 prosent har opplevd å bli utsatt for uønskede bilder, rykter, blikk, telefoner eller brev minst 1 gang, mens 1 prosent har opplevd dette mer enn 5 ganger. 6 prosent har det siste halvåret minst 1 gang opplevd å bli utsatt for fysisk kontakt som klyping eller omfavnelse, mens 0,3 prosent har opplevd dette mer enn 5 ganger.  2,8 prosent har blitt utsatt for uønskede seksuelle tilnærmelser, eller forespørsler om seksuelle tjenester eller faktiske overgrep, 0,1 prosent har opplevd dette mer enn 5 ganger. 

Kvinner opplever oftere uønsket seksuell atferd enn menn
Kvinner er i større grad utsatt for ulike former for atferd som kan oppleves som seksuell trakassering, men det forekommer også blant menn. For seksuelle rykter, krav eller forespørsler om seksuelle tjenester og seksuelle overgrep, eller forsøk på overgrep, viser undersøkelsen ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn. Her må det nevnes at basene for disse typene atferd er svært lave.

Kolleger og ledere i egen bedrift er de som oftest står bak
I 42 prosent av tilfellene er det en kollega som står bak den uønskede seksuelle atferden, i 23 prosent av tilfellene er det en leder. Respondentene svarer at hendelser av seksualisert art finner sted både i sosiale sammenhenger (38 prosent) og på arbeidsplassen (32 prosent).

28 prosent av de spurte har vært utsatt for uønsket atferd lenger tilbake i tid enn siste seks måneder. Blant disse har 3 av 4 hendelser funnet sted for fem år siden eller mer. Med økt alder og ansiennitet viser resultatene at opplevde hendelser gjerne har skjedd lenger tilbake i tid. 

 SE RESULTATENE HER

Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening står samlet bak undersøkelsen, som er besvart anonymt.

Undersøkelsen ble sendt ut 21. november med svarfrist 1. desember. 

10 RÅD FRA DE SOM SVARTE PÅ UNDERSØKELSEN

Resultatene ble presentert på en pressekonferanse i Oslo kl 09.30 fredag 15.12. 2017.

Se opptak fra pressekonferansen her: https://livestream.com/accounts/3722443/events/7976746