Undersøkelse om seksuell trakassering

Publisert

I løpet av kort tid sendes en undersøkelse om seksuell trakassering ut til ledere og ansatte i norsk mediebransje. Sammen med Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag ønsker vi å kartlegge hvor utbredt seksuell trakassering er i norsk mediebransje. Det har lenge vært planlagt å gjøre en norsk versjon av den svenske Hot-undersøkelsen, men etter flere henvendelser de siste dagene har vi valgt å undersøke kun utbredelse av seksuell trakassering nå i første omgang.

– Vi håper så mange som mulig, på alle nivåer, tar seg tid til å svare på denne undersøkelsen, sier Randi S. Øgrey adm. dir i MBL. Undersøkelsen vil være anonym og det ikke vil bli spurt om spesifikke mediehus eller arbeidssted. 

Ønsker du bistand i forbindelse med håndtering av slike saker ta kontakt med MBLs juridiske avdeling.