Lærere gir avisuka toppscore

Publisert

99.7 prosent av de lærerne som deltok i MBLs spørreundersøkelse etter nasjonale avisuke svarer at de er fornøyd med undervisningsmateriellet.

Alle bruker undervisningsopplegget i norsk, men over 60 prosent benytter det i også samfunnsfag, og noen i øvrige skolefag som for eksempel matte.

Undersøkelsen sendes til lærere på 4., 6. og 9. trinn som har gjennomført nasjonal avisuke.

- Responsen er kjempemotiverende, sier Veslemøy Rysstad, ansvarlig for Avis i skolen (MBL).

Hun gleder seg over at over halvparten av lærerne svarer at de bruker mellom 6-10 skoletimer på opplegget, og kan konstatere at flere enn tidligere svarer at de kjører opplegget over flere uker.

Nasjonal avisuke er den største enkeltstående satsningen Avis i skolen/MBL gjennomfører i skoleverket gjennom året. -Det er mye logistisk som skal klaffe når arbeidshefter og ferske aviser skal nå frem til 63 000 elevpulter, sier Rysstad.

På ønskelisten

64 % av lærerne svarer at de kan tenke seg flere opplegg fra Avis i skolen som bidrar til lesetrening. Nesten halvparten ønsker Quiz og 38 % ønsker undervisning om sosiale medier.

- Mange ønsker at vi fortsetter å tilby digitale tavleressurser. Foreløpig fortrekker alle respondentene elevhefter og aviser i papirformat, men flere enn før sier at de supplerer avisuka med å løse noen oppgaver via nettaviser.

- Avis i skolen har et nytt opplegg på gang på vegne av hele mediebransjen som produseres av TV2 skole og langt på vei vil dekke lærernes ønskeliste. Dette er imidlertid forbeholdt ungdomsskoletrinnet og videregående skole.

Lærere med elever som har sendt leserbrev til lokalavisen etter debatt i klassen og fått dette på trykk etter avisuka utrykker stolthet og begeistring. Fra vår side er vi også svært fornøyd med at de unge slipper til i spaltene, sier Rysstad.

Undersøkelsen hadde 646 respondenter, noe som utgjør ca halvparten av de som fikk spørreskjemaet tilsendt.