Flere logger seg inn – digital abonnementsvekst for mediehusene

Nyhet, Statistikk og analyse

Publisert

85 prosent av befolkningen konsumerer daglig norsk redigert innhold digitalt eller på papir. I 2015 økte det mediehusenes digitale opplag med 52 prosent, mens totalopplaget sank med 5,2 prosent. 90 prosent av det digitale opplaget er komplett-abonnement som inneholder tilgang både på papir og digitalt. –Det er positivt at så mange logger seg inn for å konsumere norsk redaksjonelt innhold, folk vil ha nyheter og de vil konsumere det på flere måter og på alle flater, sier Randi S. Øgrey adm. dir i MBL.

MBLs medlemsaviser hadde i 2015 et totalopplaget på 1,9 mill. eksemplar, av disse var 63 prosent komplett-abonnement (både papir og digitalt), 29 prosent var rent papiropplag, mens 8 prosent var salg av rene digitalprodukter. Av 171 avistitler, tilbyr 120 komplett-abonnement.

Mens totalopplaget sank med 5,2 prosent, sank papiropplaget med 8,5 prosent. VG og Dagbladet går mest tilbake med en opplagsnedgang på rundt 20 prosent.

Opplagsutviklingen og fordelingen av totalopplaget innenfor ulike avisgrupper sees i tabellen nedenfor:

 

Opplagsendring 2014-2015

Fordeling av totalopplaget

Total

Papir

Digitalt

Kun papir

Kun digitalt

Komplett

Andre lokalaviser

-  3,4%

-  3,7%

109,1%

34%

2%

64%

Lokale dagsaviser

-  5,7%

-  7,6%

  78,8%

7%

5%

88%

Nisjeaviser

-  1,3%

-  6,0%

200,9%

70%

10%

20%

Storby dagsaviser

-  4,9%

-  9,7%

-   1,2%

10%

14%

76%

Løssalgsaviser

-13,0%

-19,9%

Ikke i 2014

92%

8%

0%

Totalt

-  5,3%

- 8,5%

  51,8%

29%

8%

63%

 

Av de 18 avisene med opplagsfremgang, er det Klassekampen som øker mest med 2.400 eks. (+12,4 prosent) og et totalopplag på over 21.000 eksemplar.

Av ukeavisene øker nisjeavisen Aftenposten Junior mest, avisen har passert 25.000 eks. og er landets 10. største avis. I 2015 økte totalopplaget med over 3.200 eks. – en fremgang på 14,8 prosent.

 

Lesertallene
Daglig når mediehusene 85 av befolkningen prosent over 12 år. 53 prosent leser avisene på papir, 60 prosent leser avisene på nett, mens avisenes mobilutgaver leses av 39 prosent.

Papiravisene har en tilbakegang fra 2014 til 2015 på 8,9 prosent. Størst nedgang har de største avisene. Mediehusenes målte nettaviser er totalt sett helt stabile (+0,5 prosent), mens mobil vokser med 9,9 prosent.

-Lesertallene fra TNS Gallups Forbruker & Media følger i stor grad utviklingen på opplagssiden. Bildet er likt det vi har sett de siste årene: En nedgang for papirutgavene, en utflating av nettutgavene og en vekst på de mobile plattformene. Samlet sett beholder de fleste mediehusene sin daglige dekning, sier Øgrey.

SLIK MÅLES TALLENE