Norsk innhold står fortsatt sterkt

Nyhet, Statistikk og analyse

Publisert

Norske mediehus når daglig 83 prosent av befolkningen samlet med alle sine publiseringsplattformer. Flest benytter nettutgavene (61prosent), mens papirutgavene daglig når 51 prosent av befolkningen. Mobilutgavene har en daglig dekning på 40 prosent. Lesertallene for papirutgavene fortsetter å falle, mens nettutgavene øker og mobil har stabilisert seg.

-Det er tøffe tider i bransjen, men tallene viser at norsk journalistikk fortsatt står sterkt. Ikke uventet fortsetter papirlesingen å falle, men vi klarer å beholde leserne digitalt gjennom satsing på godt norsk innhold, sier Randi S. Øgrey adm. dir. i MBL

Mer enn 8 av 10 nordmenn (over 12 år) leser daglig nyheter fra norske mediehus på nett, mobil eller papir. Det er denne gangen foretatt en nødvendig metodisk endring av undersøkelsen (se egen ramme) som gjør at gamle lesertall ikke direkte kan sammenlignes med de nye. Lesingen av avisenes papirutgaver faller i samme tempo som ved tidligere rapporteringer, med en samlet tilbakegang på 10 prosent. Lokalavisene har en tilbakegang på knappe 9 prosent. Fortsatt leser mer enn halvparten av befolkningen (51%) minst en papiravis en gjennomsnittlig dag.

Aftenposten er den største papiravisen i Norge. VG er det største mediehuset når vi slår sammen lesing av alle publiseringsplattformene. 

Nettutgavene har en vekst på knappe 4 prosent, mens lesingen av mobilutgavene har en stabil utvikling (-0,7%).

 

 

 

TNS Gallup: Innføring av nye vekter i Forbruker og Media 16/2

  • Fra høsten 2016 blir det innført nye vekter for alle rapporteringer fra F&M.
  • Man vekter for å få utvalgsfordelingen så lik universet som mulig på kjennetegn som er viktige for det fenomenet vi måler.
  • F&M har som andre utvalgsundersøkelser skjevheter mht. utdanning, og fra 16/2 vil F&M derfor bli vektet for utdanning.
  • Alle de offisielle mediemålingene blir kontinuerlig evaluert i forhold til hvilke vekteprosedyrer som er mest optimale. Mindre justering foretas jevnlig.
  • De offisielle målingene for papiravisene inngår i F&M. F&M er en multimedial undersøkelse som også leverer lokale offisielle data, og den inneholder også spørsmål om forbruk av varer og tjenester. Endringer av vektene i F&M der derfor mer komplisert enn de separate mediemålingene.

 

Effekter av nye vekter

  • De nye vektene har ubetydelig effekt for de aller fleste av mediene som måles.
  • Når det gjelder de offisielle lesertallene for papiravisene, så vil kun 13 av de over 150 målte avistitlene vil oppleve endringer som forklares ved innføring av nye vekter. De aller fleste lesertallene blir derfor ikke påvirket.
  • De avisene som kjennetegnes ved at har relativt sett mange lesere med høyere utdanning, vil imidlertid oppleve til dels sterkt reduserte lesertall som kan forklares med innføringen av nye vekter. Dette gjelder følgende aviser: Aftenposten, Dagsavisen, Dagens Næringsliv og Finansavisen, og spesielt for Morgenbladet, Klassekampen og Vårt Land. TNS Gallup vil derfor ikke lage de vanlige sammenligningene for endringer som vi pleier å gjøre.


Fakta om undersøkelsen
Forbruker & Media er den eneste multimedieundersøkelsen i Norge. Totalt er 50.977 personer over 12 år blitt intervjuet per telefon i perioden 29.06.2015 til 03.07.2016. Undersøkelsen foretas av TNS Gallup.