Løssalg

Løssalg av aviser er en viktig inntektskilde både for varehandelen og avisene. VG og Dagbladet omsetter til sammen for om lag 1,7 milliarder. Øvrige aviser omsetter for om lag 800 millioner.

Til tross for tilbakegang i løssalget har avisene økt omsetningen i 2011. Det viktigste tiltaket for øke avisomsetningen i varehandelen er bedre tilgjengelighet.

Det er etablert et løssalgsforum som består av representanter for VG, Dagbladet, Amedia, Polaris, Aftenposten, Dagens Næringsliv og Stavanger Aftenblad som også representer Bergens Tidende og Fædrelandsvennen.

Avisene har også inngått et samarbeid med Bladcentralen om et felles lesestoffmodul  MBL har også i samarbeid med avisene som sitter i forhandlingsutvalget knyttet til seg Thomas Hovde som koordinatorer for løssalgsprosjektet.

Gjennom løssalgssamarbeidet i MBL og LLA fordeler vi kostnadene på avismoduler satt ut i alle Coop, Bunnpris og NorgesGruppen sine butikker. Grunnen til at du får et planogramvarsel eller en faktura fra enten Aftenposten, Adresseavisen eller Dagens Næringsliv, er at det er vi som forskutterer regningen vi får fra stativleverandørene. Gjennom nettsiden www.lossalg.no/central fordeles kurvene på de avistitlene som er i butikken og faktura genereres på bakgrunn av dette.
 
Modulene som settes ut på ovennevnte kjeder, finansieres som et spleiselag hvor de avisene som er representert i stativet tar sin andel av kostnadene. Dette gjør vi i fellesskap fordi vi på denne måten opprettholder og forbedrer avisenes plassering i butikk.

PLANOGRAMANSVARLIGE