Artikler

Vis filtrering

996 resultater

Type artikkel
Velg område
996 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Høring om ny åndsverklov: Dette mener MBL om forslaget til ny åndsverklov

    "Regjeringens forslag til ny åndsverkslov innebærer en klar styrking av opphaverens stilling i forhold til gjeldende lov. En ytterligere styrking av opphaverens stilling ville gått på bekostning av utgivers og brukeres rettigheter og føre til en dramatisk forringelse av muligheten til å satse på produksjon av norsk innhold. Lovforslaget tar derfor hensyn til ny produksjon av åndsverk uten å forringe muligheten til å skape og beholde arbeidsplasser i bransjen", oppsummerer fagsjef Pernille Børset i Mediebedriftenes Landsforening.

  2. Lovproposisjon om ny åndsverklov

    Regjeringen la i går frem lovproposisjon om ny åndsverklov for Stortinget. -Vi er lettet over at regjeringen på flere områder har tatt inn over seg at åndsverkloven ikke bare er en viktig kulturlov, men også en viktig næringslov for vår bransje. Nå skal vi lese proposisjonen grundig, med tanke på hvilke konsekvenser forslagene kan få for mediebransjen, og arbeide videre for en balansert og god lov, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i MBL.

  3. Norpost konkurs: Departementet garanterer avislevering på lørdag

    I dagens møte mellom Samferdselsdepartementet og MBL bekreftet departementet at avisleveringen vil gå som normalt på lørdag, tross konkursen i Norpost. – Departementet forsikret oss om at lørdagsavisene vil bli levert på lørdag. Vi tar departementets forsikring til etterretning. Vi har etterspurt dokumentasjon vedrørende Kvikkas planer og tiltak (Jfr. departementets pressemelding), men har ikke fått dette, sier Randi S. Øgrey i MBL.