Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

257 resultater

Type artikkel
Velg område
257 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Mediepolitikk, Ytringsfrihet ytringsfrihetskommisjon; Trine Skei Grande;

  Ny ytringsfrihetskommisjon på trappene

  Regjeringen la nylig frem mandat til ny ytringsfrihetskommisjon og medlemmene av kommisjonen kunngjøres på nyåret.

 2. Nyhet, Mediepolitikk

  MBL kritisk til nulltaksering

  MBL har sendt høringsuttalelse om håndheving av regelverket om nettnøytralitet, spesielt nulltaksering, til BEREC. BEREC er et EU-organ hvor Nkom deltar fra Norge, og forkortelsen står for 'Body of European Regulators for Electronic Communications'.

 3. Nyhet, Mediepolitikk distribusjon; postforskriften;

  Avisdistribusjon, anbud og forskriftsendringer

  Det er viktig at den distribusjonsinfrastrukturen vi har i dag opprettholdes, skriver MBL i en fersk høringsuttalelse om endringer i postforskriften.

 4. Nyhet, Mediepolitikk, Journalistikk

  Lokalavisenes viktige rolle

  KRONIKK I SUNNMØRSPOSTEN: For to uker siden var 124 store og små lokalaviser med når MBLs prosjekt Mediekompasset gjennomførte nasjonal avisuke på 1 275 av landets skoler. Avisuka er en nasjonal dugnad for å lære barn og unge om journalistikk og medienes rolle. Undervisning i demokratiforståelse og redaksjonelle mediers plass i medievirkeligheten har aldri vært viktigere enn i dag, hvor løgn og fakta spres om hverandre i en hurtig og stadig mer omfattende informasjonsstrøm. Det er bra at så mange av landets lærere er bevisst nettopp dette. Hele 75 500 av landets skoleelever på 4., 6., og 9. trinn hadde redaksjonelt innhold på timeplanen denne uken.

 5. Nyhet, Mediepolitikk nullmoms; elektroniske tidsskrift; Frida Blomgren;, Jørgen Næsje;

  Ba om fremtidsrettet mva-fritak for elektroniske tidsskrifter

  I dag møtte MBL og Fagpressen statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet og statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet. Bakgrunnen var å finne løsning på den uløste momsproblematikken rundt elektroniske tidsskrift.

 6. Nyhet, Mediepolitikk Trine Skei Grande; innspillsmøte; mediepolitisk verktøykasse;

  Innspillsmøte om mediepolitisk "verktøykasse"

  Mandag møtte presseorganisasjonene kulturminister Trine Skei Grande til innspillsmøte om mediepolitisk "verktøykasse".

 7. Nyhet, Mediepolitikk

  Økningen i tilskuddet må bli permanent

  Det er svært positivt at produksjonstilskuddet trappes opp med 30 millioner, pris- og lønnsjusteres med 10 millioner og at innovasjonsstøtten økes med 10 millioner. Dette er et viktig løft for lokaldemokratiet og de mange lokalavisene. De riksspredte nisjeavisene og nr.-2 avisene er også en sentral del av mediemangfoldet. Derfor er det viktig at disse ikke svekkes gjennom den varslede omleggingen av mediestøtten. Økningen i tilskuddet må derfor være en permanent økning.

 8. Nyhet, Mediepolitikk

  Takket komiteen for anbud om avisdistribusjon

  MBL takket Transport- og kommunikasjonskomiteen under statsbudsjetthøringen for det tidligere vedtaket om anbud for avisdistribusjon i områder uten et alternativ til postomdeling.

 9. Nyhet, Mediepolitikk distribusjon; Postloven;, Jon Georg Dale;

  Avislevering på anbud: MBLs forslag foretrukket

  Postloven ble endret før sommeren, slik at omdeling av post går ned fra fem dager til 2,5 dager per uke fra 1. juli neste år. Dette gir store distribusjonsutfordringer for svært mange aviser, og MBL ba derfor om et kompenserende tiltak for å sikre at abonnenter over hele landet fortsatt kan få levert avis. I går sendte regjeringen ut anbud om avisdistribusjon i områdene hvor bransjen ikke selv har distribusjon. Forslaget fra en samlet bransje, MBL og LLA, er foretrukket løsning, som skal velges hvis den lar seg gjennomføre innenfor rammene. Det vil inngås én avtale om distribusjon av aviser per to leveringsområder for henholdsvis ukedagsdistribusjon og lørdagsdistribusjon.

 10. Nyhet, Mediepolitikk, Ytringsfrihet

  Foreslått regelverk om universell utforming kan virke mot sin hensikt

  EU-direktivet som ligger til grunn for regelverket om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner gjelder i EU kun for offentlige virksomheter. I Norge er dette utvidet til også å omfatte privat sektor, og nå foreslår regjeringen ytterligere utvidelse uten at det er foretatt en vurdering av konsekvenser for mediene. Reglene griper inn i sentrale spørsmål knyttet til redaksjonell frihet og finansiering av mediene.