Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

257 resultater

Type artikkel
Velg område
257 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Mediepolitikk

  Innstramming for offentlig kringkasting i Sverige

  For å styrke mediemangfoldet må SVT og SR ta hensyn til private medier, og skal for eksempel være tilbakeholdne med å publisere lange tekster på nettet.

 2. Nyhet, Mediepolitikk mediemangfold; mediestøtte; demokratistøtte;, Tage Pettersen;

  Stortinget styrker mediestøttemeldingen

  Familie- og kulturkomiteen gjorde flere justeringer i tråd med MBLs innspill da den leverte sin innstilling til mediestøttemeldingen mandag. -Dette var viktige justeringer, og vi ser at komiteen samlet anerkjenner viktigheten av og har ambisjoner om å sikre mediemangfold og frie medier som fundament for samfunnet. Stortinget vil ha på plass en verktøykasse med virkemidler som kan dekke behov som måtte komme, og dette er et særlig viktig tiltak sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

 3. Nyhet, Mediepolitikk

  Postloven: Politikerne lytter til bransjen og åpner for nye løsninger for avisdistribusjon

  Transport- og samferdselskomiteen åpner for fleksibilitet i valg av kompenserende tiltak da de leverte sin innstilling til regjeringens forslag til ny Postlov i går. De velger å justere forslaget slik at flest mulig kan få avisen selv om posten reduserer omdelingsfrekvens. -Det er positivt at Storting og regjering har lyttet til bransjen og innstiller på et vedtak som gir mulighet for å finne bedre løsninger. Nå vil man ta stilling til hvordan kompensasjonen skal brukes basert på analyser av hva som er best for flest mulig abonnenter, sier MBLs adm dir Randi S. Øgrey.

 4. Nyhet, Mediepolitikk momsfritak; digitalmoms; fremtidsrettet; innovasjon

  MBL til finanskomiteen: Vi trenger en mer dynamisk løsning for momsfritak

  -Vi ber Stortinget legge til rette for en dynamisk mva løsning slik at den underbygger både bransjens og publikums behov, sier MBLs adm dir Randi S. Øgrey i en kommentar til MBLs ferske høringssvar til Stortingets finanskomite.

 5. Nyhet, Mediepolitikk

  MBL og LLA ber Stortinget bidra til at flest mulig får avisen når postloven endres

  MBL og LLA ber Stortinget om å gi Samferdselsdepartementet i oppdrag å utrede hvordan penger til kompenserende tiltak skal brukes, med sikte på å finne en løsning som er bedre for mediehusene og hvor en større andel av alle avisers abonnenter får avisen levert i tide. Det bør spesielt utredes om det kan være formålstjenlig at Posten og kompensasjonstiltaket kan utfylle hverandre, eventuelt at Posten alene kan utføre oppdraget.

 6. Nyhet, Mediepolitikk postlov; mediemelding; mediemangfold;

  Intens mediepolitisk innspurt

  Stortinget skal behandle regjeringens forslag til ny postlov og mediestøttemeldingen før sommeren – begge sakene har store konsekvenser for det norske mediemangfoldet.

 7. Nyhet, Mediepolitikk

  Momsforslaget løser verken bransjens eller publikums behov

  -Vi hadde ventet at regjeringen hadde kommet med en løsning som ville gjort det mulig å utvikle den digitale journalistikken slik publikum forventer. Vi savner også at regjeringen følger opp Stortingets anmodning om fritak for all digital journalistikk. Når grensen skal gå ved dynamiske utgivelser, svarer det ikke på bransjens utfordringer i dag, og definitivt ikke fremover i tid, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i MBL.

 8. Nyhet, Mediepolitikk, Reklame og annonsering Spillreklame;

  Norske mediebedrifter følger norsk lov

  De norske mediebedriftene respekterer forbudet mot spillreklame. Regjeringens forslag til regulering vil sikre at alle aktører i det norske markedet må etterleve forbudet mot spillreklame. MBL støtter forslaget, men debatten viser at det trengs en faktasjekk. Det skriver adm. dir Randi S. Øgrey i MBL i et innlegg i dagens DN.

 9. Nyhet, Mediepolitikk

  Mediestøttemeldingen kan bli bedre

  -Mediemeldingen var etterlengtet, men spørsmålet nå er om den leverer, om den makter å se helheten i mediepolitikken og presentere løsninger som løfter, sa MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey i Stortingshøring mandag og viste til flere forbedringspunkter.

 10. Nyhet, Mediepolitikk

  Hvite flekker, medieskygger og støtten til lokalavisene

  I et ferskt notat gir medieforsker Sigurd Høst en avklaring på hva som menes med halvskygger i hans rapport, og viser hvordan kulturministerens bruker dette til å bygge opp argumentasjon for Mediestøttemeldingen på dels feilaktig måte.