Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Årets Mediepriser: Om konkurransen

Tenk deg godt om. Hva har vi gjort i løpet av det siste året? Hva likte leserne best i? Hva er vi ekstra stolte av? Gjør gjerne denne øvelsen sammen med redaksjonen din. Svarene dere finner på disse spørsmålene, er svarene på hva dere skal sende inn til Årets Mediepriser.

Mediebedriftenes Landsforening inviterer alle norske aviser, magasiner, ukeblader, nett­aviser, web-tv, TV- og lokal TV-stasjoner til å delta i den store konkurransen om Norges gjeveste mediepriser. Alle prisvinnere blir invitert til å delta på den store prisfesten i forbindelse med  Nordiske Mediedager.

De nominerte i hver kategori offentliggjøres på våre nettsider i løpet av mars og april. Grunnbeløpet for deltakelse er 800 kroner. For hvert bidrag som sendes inn, koster det 600 kroner, for deltakelse i hovedkategoriene koster det 800 kroner.

Faktura sendes i etterkant når bidragene er mottatt. Det kan sendes inn maksimalt seks (6) bidrag i hver kategori.

Dette er kategoriene
Dette er hovedprisene

Siste frist for innsendelse er 15. februar 2020.

Merk bidragene tydelig! Alle bidrag skal være godt merket med publikasjonstittel og publiseringsdato på baksiden av bidraget. Reportasjer som går over flere sider, skal festes sammen slik at de kan brettes ut som en lang remse og ikke må vendes på.

 

Bidrag som sendes inn på papir sendes til:

Mediebedriftenes Landsforening, Tollbugata 8, 0152 Oslo
Merk konvolutten: ÅRETS MEDIEPRISER

Fyll ut denne deltakerblanketten når du sender inn bidrag. Faktura sendes når vi har mottatt og regisrert bidragene.

 

Har du problemer med å laste opp filer i påmeldingsskjemaet kan du sende de inn elektronisk til trine@mediebedriftene.no