Kategorier

Årets forside
Her vurderes avisenes førstesider, samt magasin-, seksjons- og bilagsforsider. Det er også mulig å sende inn digitale forsider for både mobil og desktop. For digitale forsider må det leveres tall på klikkrate og quick exit på de ulike elementene. Digitale forsider sendes inn med maks 6 rader. Juryen legger vekt på layout, bilder og illustrasjoner, og ser etter hvordan forsiden skaper interesse og nysgjerrighet for innholdet i mediet. Umiddelbar kommunikasjon og samspill mellom de ulike elementene på forsiden er viktige kriterier. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien.
Årets cover 
Her vurderes hovedcover til magasiner og ukeblader som selges på egen rygg.  Juryen legger vekt på layout, bilder og illustrasjoner, og ser etter hvordan forsiden skaper interesse og nysgjerrighet for innholdet i mediet. Umiddelbar kommunikasjon og samspill mellom de ulike elementene på forsiden er viktige kriterier. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien.
Årets lokale nyhets-/sportsdekning
Her kan det sendes inn nyhetssaker, sportsnyheter eller nyhetsfeature. Det legges vekt på umiddelbar nyhetsverdi for leseren, hvordan samfunnsoppdraget løses og konsekvens av journalistikken. Beskriv gjerne hvordan det er jobbet med saken/dekningen med for eks. eksklusivt nyhetspoeng, kildearbeid, satt dagsorden utover eget mediehus, lesertall/-tid osv. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien. 
Årets nasjonale nyhetsdekning
Her kan det sendes inn nyhetssaker eller nyhetsfeature. Det legges vekt på umiddelbar nyhetsverdi for leseren, hvordan samfunnsoppdraget løses og konsekvens av journalistikken. Beskriv gjerne hvordan det er jobbet med saken/dekningen med for eks. eksklusivt nyhetspoeng, kildearbeid, satt dagsorden utover eget mediehus, lesertall/-tid osv. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien. 
Årets nasjonale sportsdekning
Her kan det sendes inn sportsnyheter eller sportsfeature. Det legges vekt på umiddelbar nyhetsverdi for leseren, hvordan samfunnsoppdraget løses og konsekvens av journalistikken. Beskriv gjerne hvordan det er jobbet med saken/dekningen med for eks. eksklusivt nyhetspoeng, kildearbeid, satt dagsorden utover eget mediehus, lesertall/-tid osv. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien. 
Årets lokale historie
Her sendes det inn featuresaker og andre gode historier fra lokal- og regionmedier. Beskriv gjerne hvordan det er jobbet med saken/dekningen. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien.
Årets nasjonale historie
De enkeltstående, store sakene som ikke er drevet av hendelser. Det legges vekt på nyhetsverdi for leseren, hvordan samfunnsoppdraget løses og konsekvens av journalistikken. Beskriv gjerne hvordan det er jobbet med saken/dekningen. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien.
Årets magasinfoto
Denne kategorien favner alt av reportasjefoto, og kan være et enkelt bilde eller en fotoserie. Merk bildene med navn på fotograf og publiseringssted. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien.
Årets inspirasjonssak
Dette er en kategori som favner noe bredere enn en ren forbrukersak, test og/eller guide. Hovedkriteriet er at saken skal inspirere leseren til å prøve noe nytt, endre atferd, bli klokere og inspirert. Det legges vekt på nytteverdi for den enkelte leser i mediets målgruppe og evt. nye målgrupper. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien.
Årets lokale nyhetsnettsted
Her bedømmes nyhetsflyt, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling, leserutvikling og engasjement, samt beskrive hvordan man løser samfunnsoppdraget digitalt. 
Årets nasjonale nyhetsnettsted
Her bedømmes nyhetsflyt, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling, leserutvikling og engasjement, samt beskrive hvordan man løser samfunnsoppdraget digitalt. 
Årets nisjenettsted
Her vurderes nettsteder som er segmenterte og som konsentrerer seg om spesielle temaer eller områder. Her bedømmes innhold, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling, leserutvikling og engasjement.
Årets redaksjonelle event
Her vurderes nye redaksjonelle konsepter, arrangementer, eventer, leserturer, kampanjer med mer. Det må vises til aktivitetsnivå, samspill med lesere/brukere og leveres med en god begrunnelse av prosjektet. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien.
Årets visuelle historie
Denne klassen er ikke genrebetinget, her åpnes det for gode reportasjer av alle slag. Historiene skal være fortalt digitalt og på en visuelt nyskapende måte enten med levende bilder, lyd eller bilder og tekst, eller en blanding av disse, og gjerne med bruk av datajournalistikk. Her bedømmes innhold, visuelt uttrykk og kreativitet. Beskriv gjerne hvordan det er jobbet med saken. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien.
Årets programserie (WEB-TV)
Her juryeres programmer som er laget for nett-TV og lokal-TV, programmene skal være fortalt hovedsakelig med levende bilder. Juryen legger vekt på innovative elementer, som f.eks. samspill mellom ulike distribusjonskanaler og bruk av mediet på nye måter. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien.
Årets web-TVkonsept (WEB-TV)
I denne kategorien bedømmes studio- og reportasjebaserte konsepter for nettTV. Juryen skal bedømme innhold, flyt, programledelse, prosjekt og nyskapning i denne kategorien. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien.
Årets lokale podcast
Her juryeres podcaster som er produsert av lokale og regionale mediehus. Juryen legger vekt på nytteverdi for lytteren, format og innhold, og bruk av mediet/merkevaren på innovative måter. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien.
Årets aktualitetspodcast
Her juryeres podcaster som har et tydelig aktualitetsfokus. Aktualitetspodcasen kan ha enten daglig eller ukentlig frekvens, og kan enten være aktuell ved å handle om dags/ukesaktuelle hendelser eller ta opp saker som på ny aktualiseres som følge av poscasten. Juryen legger vekt på nytteverdi for lytteren, format og innhold, og bruk av mediet/merkevaren på innovative måter. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien.
Årets underholdningspodcast
Her juryeres podcaster som er har et underholdningsformål. Underholdningspodcasen kan ha enten ukentlig eller månedlig frekvens Juryen legger vekt på underholdningsverdi for lytteren, format og innhold, og bruk av mediet/merkevaren på innovative måter. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien. 

HOVEDPRISER

Årets nyskapning
Her sendes det inn nye og innovative løsninger, både teknisk og innholdsmessig, som er lansert i året som er gått. Deltagere må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne, MERK begrunnelsen kan ikke overstige 10 sider. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må publikasjonen delta i minst én av de andre kategoriene i konkurransen.
Årets magasin 
Til denne prisen gjør man helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Prisen omfatter alle kanaler et magasin har, og vil bedømmes på floraen og samspillet mellom disse. Juryen vil legge vekt på høy kvalitet og utvikling gjennom det siste året, og vil blant annet vurdere redaksjonelt innhold, presentasjon og portefølje, samt innovasjon og nyskapning. Utvikling av magasinet med trafikktall, lesertall, økonomiske resultater mm spiller også inn. Det er en totalvurdering av hele magasinet og hvordan det har levert det siste året. Deltagende magasiner må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne, MERK begrunnelsen kan ikke overstige 10 sider. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må publikasjonen delta i minst én av de andre kategoriene i konkurransen.
Årets mediehus
Til denne prisen gjør juryen en helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Mediehuset blir vurdert i sin helhet. Juryen vil legge vekt på høy kvalitet og utvikling gjennom det siste året, og vil blant annet vurdere redaksjonelt innhold, presentasjon av journalistikk og portefølje, innovasjon og utvikling av både journalistikk og mediehus, dagsordensetting, samt utførelse av samfunnsoppdraget. Utvikling av hele mediehuset, med trafikktall, lesertall, økonomiske resultater mm spiller også inn. Det er en totalvurdering av hele mediehuset og hvordan det har levert det siste året. Deltagende mediehus må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne, MERK begrunnelsen kan ikke overstige 10 sider. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må mediehuset delta i minst én av de andre kategoriene i konkurransen.

 

 

Praktisk info om konkurransen

Her finner du påmeldingsskjema og viktige datoer.