Kategorier

Årets avisforside

Her vurderes hovedavisens førstesider, samt magasin-, seksjons- og bilagsforsider. Umiddelbar kommunikasjon er et av de viktigste kriteriene for en god førsteside. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. 

 

Årets cover 

Her vurderes kun hovedcover, ikke seksjons- og bilagsforsider til magasiner og ukeblader som selges på egen rygg. Umiddelbar kommunikasjon er en av de viktigste kriteriene for en god førsteside. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. 

 

Årets lokale nyhets-/sportsdekning

Her kan det sendes inn nyhetssaker, sportsnyheter eller nyhetsfeature.Her legges det vekt på umiddelbar nyhetsverdi for leseren. Samspill mellom tekst, bilde og grafikk er viktig. Beskriv gjerne hvordan det er jobbet med saken/dekningen. 

 

Årets nasjonale nyhetsdekning

Her kan det sendes inn nyhetssaker eller nyhetsfeature. Her legges det vekt på umiddelbar nyhetsverdi for leseren. Samspill mellom tekst, bilde og grafikk er viktig. Beskriv gjerne hvordan det er jobbet med dekningen. 

 
Årets nasjonale sportsdekning

Her kan det sendes inn sportsnyheter eller sportsfeature. Her legges det vekt på umiddelbar nyhetsverdi for leseren. Samspill mellom tekst, bilde og grafikk er viktig. Beskriv gjerne hvordan det er jobbet med dekningen.

Årets lokale historie

Her sendes det inn featuresaker og andre gode historier.  Samspill mellom tekst og det visuelle er viktig.

Årets magasinfoto
Denne kategorien inkluderer alt av flotte reportasjefoto, og kan være et enkelt bilde eller en fotoserie. Merk bildene med navn på fotograf.

 

Årets inspirasjonssak

Dette er en kategori som favner noe bredere enn en ren forbrukersak, test og/eller guide. Her vil ofte bildene være i fokus, og en kombinasjon av journalistisk og visuell helhet er viktig.

 

Årets lokale nyhetsnettsted

Her bedømmes nyhetsflyt, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling, leserutvikling og engasjement, samt beskrive hvordan man løser samfunnsoppdraget digitalt. 

Årets nasjonale nyhetsnettsted

Her bedømmes nyhetsflyt, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling, leserutvikling og engasjement, samt beskrive hvordan man løser samfunnsoppdraget digitalt. 

Årets nisjenettsted

Her vurderes nettsteder som er segmenterte og som konsentrer seg om spesielle emner eller områder. Her bedømmes innhold, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling, leserutvikling og engasjement.

Årets redaksjonelle event

Her vurderes nye redaksjonelle konsepter, arrangementer, eventer leserturer, kampanjer med mer. Det må vises til aktivitetsnivå, samspill med lesere og leveres en god begrunnelse av prosjektet

Årets visuelle historie

Denne klassen er ikke genrebetinget, her åpnes det for gode reportasjer av alle slag. Historiene skal være fortalt digitalt og på en visuelt nyskapende måte enten med levende bilder, lyd eller bilder og tekst, eller en blanding av disse, og gjerne med bruk av datajournalistikk. Her bedømmes innhold, visuelt uttrykk og kreativitet. 

 

Årets programserie (WEB-TV)

Her juryeres programmer som er laget for web-TV og lokal-TV, programmene skal være fortalt hovedsakelig med levende bilder. Juryen legger vekt på innovative elementer, som f.eks. samspill mellom ulike distribusjonskanaler og bruk av mediet på nye måter.

 

Årets web-TVkonsept (WEB-TV)

I denne kategorien bedømmes studio- og reportasjebaserte konsepter for nettTV. Mye av utviklingen av mediehusenes strategi på levende bilder gjøres i ulike studio- og reportasjekonsepter, derfor opprettes nå en kategori for nettopp disse prosjektene. Juryen skal bedømme innhold, flyt, programledelse, prosjekt og nyskapning i denne kategorien. Hvert mediehus kan sende inn maksimalt 6 bidrag i denne kategorien.

Årets lokale podcast

Her juryeres podcaster som er produsert av lokale og regionale mediehus. Juryen legger vekt på nytteverdi for lytteren, format og innhold, og bruk av mediet/merkevaren på innovative måter. 

 

Årets aktualitetspodcast

Her juryeres podcaster som er har et tydelig aktualitetsfokus. Aktualitetspodcasen kan ha enten daglig eller ukentlig frekvens Juryen legger vekt på nytteverdi for lytteren, format og innhold, og bruk av mediet/merkevaren på innovative måter. 

 
Årets underholdningspodcast

Her juryeres podcaster som er har et underholdningsformål. Underholdningspodcasen kan ha enten ukentlig eller månedlig frekvens Juryen legger vekt på underholdningsverdi for lytteren, format og innhold, og bruk av mediet/merkevaren på innovative måter. 

 

HOVEDPRISER

Årets nyskapning

Her sendes det inn nye og innovative løsninger, både teknisk og innholdsmessig, som er lansert i året som er gått. I tillegg kan det sendes inn spesialsatsinger der nettets muligheter tas i bruk på nye og spennende måter. Deltagere må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må publikasjonen delta i minst en av de andre kategoriene i konkurransen.

Årets magasin 

Til denne prisen gjør man helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Prisen omfatter alle kanaler et magasin har, og vil bedømmes på floraen og samspillet mellom disse. Deltagende magasiner må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må publikasjonen delta i minst en av de andre kategoriene i konkurransen.

 

Årets mediehus 

Til denne prisen gjør juryen en helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Prisen omfatter alle kanaler et mediehus har, og vil bedømmes på floraen og samspillet mellom disse. Deltagende mediehus må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må mediehuset delta i minst en av de andre kategoriene i konkurransen.

 

 

Praktisk info om konkurransen

Her finner du påmeldingsskjema og viktige datoer.