AP foreslår 40 millioner mer i mediestøtte

Publisert

AP foreslår i sitt alternative budsjett 40 millioner mer i mediestøtte. De vil også utvide mva-fritaket til å gjelde for alle nyhets- og aktualitetsmedier. Dette innebærer at medier som dekker få stoffområder, men som dekker disse i dybden, også omfattes - samt at fritaket også gjelder for salg av enkeltartikler.

I sitt alternative budsjett plusser AP på 23 millioner i økt produksjonsstøtte, 6 millioner i innovasjonsstøtte til mediene, 2 mill. til lokalaviser digitalt, 3 millioner til samiske aviser og 1 million til minoritetsspråklige aviser.

Bildet: Stortingspolitiker og APs mediepolistiske talsperson Arild Grande. Foto: AP