Avisomdeling og begrepet «posttjeneste»

Publisert

Avis- og bladomdeling er ikke en posttjeneste etter postloven, skriver MBL i en fersk høringsuttalelse om endring i postforskriften.

Høringen omhandler kostnadsfordeling ved etablering, utvikling og drift av sonenøkkelsystem, og spørsmålet om hva som i lovens forstand omfattes av begrepet «posttjeneste» står sentralt. MBL peker på at bransjens distribusjonsselskaper kun driver med utdeling og verken innsamling, sortering eller transport. Deres avis- og bladomdeling faller derfor utenfor postlovens definisjon av posttjeneste.

-Dette har også konsekvenser for finansieringen av sonenøkkelsystemet som må være rimelig og rettferdig i lys av formålet om like konkurransevilkår, understreker fagsjef Bjørn Wisted (bildet).

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I POSTFORSKRIFTEN OM KOSTNADSFORDELING VED ETABLERING, UTVIKLING OG DRIFT AV SONENØKKELSYSTEM MV