Ber om dekning for merkostnader for dyrere lørdagsomdeling

Publisert

Omleggingen av lørdagsomdeling av aviser, ved at Postens distribusjon av aviser opphører 1. november og overtas av Kvikkas og bransjens egne distribusjonsselskaper, vil medføre en betydelig kostnadsøkning per distribuert eksemplar og samlet. I tillegg mangler løsning for en stor andel aviser, som rett og slett ikke vil komme frem lørdag.

En stor andel av lørdagsavisene vil ikke kunne bli distribuert lørdag. I hovedsak skyldes dette nye innleveringstider og lange transportavstander.

Dette er MBLs budskap under åpen høring i Stortingets Transport og kommunikasjonskomité i dag.

Totalt er årlige merkostnader beregnet til minst 14 mill. kr. Det ventes dessuten et betydelig inntektsbortfall som følge av det man erfaringsmessig kan vente av oppsigelser. I tillegg kommer bortfall av annonseinntekter.

MBL ber om at årlige merkostnader på 14 mill. kr grunnet omlegging av lørdagsomdeling av aviser dekkes over Samferdselsdepartementets budsjett.