Det digitale MVA-fritaket må utvides

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

MBL deltok sammen med Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Fagpressen under Finanskomiteens høring om Revidert nasjonalbudsjett 2017 med et felles budskap om det digitale mva-fritaket:

1. Mva-fritaket må gjelde for alle nyhets- og aktualitetsmedier. Dette innebærer at medier som dekker få stoffområder, men som dekker disse i dybden, også må omfattes.

2. Mva-fritaket må gjelde for salg av enkeltartikler.

Les også presseorganisasjonenes felles brev til finanskomiteen.